tag

#INFORMACNA-POVINNOST

Informačná povinnosť je jednou z najdôležitejších povinností vyplývajúcich subjektom z GDPR a predpisov o ochrane osobných údajov. Znamená pre každého prevádzkovateľa povinnosť informovať dotknuté osoby o tom, ako spracúva ich osobné údaje. Vyplýva z článku 13 a z článku 14 Nariadenia GDPR. Každý subjekt oboznamuje prostredníctvom informačnej povinnosti o účeloch spracúvania, príjemcoch osobných údajov, kategóriách dotknutých osôb, typoch spracúvaných osobných údajoch, bezpečnostných opatreniach, dobe uchovávania a tak ďalej. Aj preto je informačná povinnosť, ktorá môže byť vyjadrená cez „privacy policy“ alebo „zásady ochrany osobných údajov“ osobitne dôležitá. Ako ju plníte? Oboznamujete dotknuté osoby na webovej stránke alebo iným spôsobom?

Voľby z pohľadu GDPR

Voľby z pohľadu GDPR

Voľby nás čakajú v opakujúcich sa obdobiach. Pri ich organizácii je potrebné dbať aj na ochranu o...

30. 9. 2022

Vojtech Milošovič

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.