tag

#SPROSTREDKOVATELSKA-ZMLUVA-OCHRANA-OSOBNYCH-UDAJOV

Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov je zmluvou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, prostredníctvom ktorej poveruje prevádzkovateľ sprostredkovateľa, aby pri určení účelov a prostriedkov spracúvania spracúval sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľa osobné údaje. Zmluva, nazývaná aj ako sprostredkovateľská zmluva ochrana osobných údajov sa musí uzatvárať vždy, keď prichádza k povereniu. Prevádzkovateľ vyberá sprostredkovateľa, ktorý mu poskytuje dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo bezpečné. Zároveň, má prijať dostatočné technické a organizačné opatrenia, ktoré potvrdzujú záruky. Máte dodávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje vo vašom mene? Napríklad externého dodávateľa účtovných služieb, kamerových systémov, marketingovú agentúru, BOZP alebo iného dodávateľa, ktorý spracúva vaše osobné údaje? V tom prípade by ste mali mať uzatvorené zmluvy.

Aké povinnosti prináša GDPR pre hotely a ubytovateľov?

Aké povinnosti prináša GDPR pre hotely a ubytovateľov?

Hotely, penzióny, iné druhy ubytovacích zariadení – aké majú povinnosti v oblasti ochrany o...

21. 9. 2022

Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.