Videoškolenia

13. 8. 2020

GDPR videoškolenia: 10. GDPR a „sprostredkovateľská zmluva“

GDPR videoškolenia: 10. GDPR a „sprostredkovateľská zmluva“

Sprostredkovateľská zmluva GPDR (ako je „laicky“ označovaná) je zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov. Rieši prípady, kedy prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje, poveruje ďalšieho podnikateľa so spracúvaním osobných údajov. Zmluvu je nevyhnutné uzatvoriť vo všetkých prípadoch, kedy spracúva sprostredkovateľ osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Videoškolenie: Sprostredkovateľská zmluva GDPR

Prostredníctvom video-školenia sa dozviete informácie o situáciách, kedy mať treba zmluvu uzatvorenú, aké má zmluva náležitosti a na čo si dať pozor.

0️⃣ Úvod k zmluve o poverení so spracúvaním osobných údajov

1️⃣ Sprostredkovatelia a výnimky z osobitných zákonov (01:12)

2️⃣ Obsah zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a povinné náležitosti (04:36)

3️⃣ Notifikačné povinnosti sprostredkovateľa (05:59)

4️⃣ Uzatvorenie zmluvy cez všeobecné podmienky / elektronicky (06:54)

5️⃣ Problematické otázky a aplikácia v praxi (08:12)

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies. Celé video nájdete aj na našom YouTube. Za nižšiu kvalitu zvuku spôsobenú technickými problémami s mikrofónom sa ospravedlňujeme.

Zodpovednosť za uzatvorenie zmluvy

Pri uzatváraní zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov treba zohľadniť, že prevádzkovateľ je zodpovedný za jej uzatvorenie. Ten je zodpovedný aj za to, že jeho sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s GDPR. Iná je situácia v prípade, ak sprostredkovateľ poverí spracúvaním „ďalšieho sprostredkovateľa“. Sprostredkovateľ teda môže poveriť aj ďalší subjekt so spracúvaním osobných údajov. Tento subjekt je označovaný aj ako „subsprostredkovateľ“. Stáva sa to v prípadoch, keď má napríklad reklamná agentúra externého dodávateľa (programátora, grafika a pod.), ktorého poveruje programovaním. Vtedy už zodpovednosť „prechádza“ na sprostredkovateľa, ktorý je povinný poveriť svojho „subdodávateľa“ so spracúvaním osobných údajov.

Ako ste videli aj vo videoškolení, prevádzkovateľ môže sprostredkovaľovi „zakázať“ ďalších sprostredkovateľov alebo si v zmluve o poverení so spracúvaním osobných údajov dohodnúť, aby si sprostredkovateľ vyžiadal pred zapojením „subsprostredkovateľa“ súhlas priamo od prevádzkovateľa.

Kontrola a audity u sprostredkovateľa

Nemožno opomenúť ani oprávnenie prevádzkovateľa kontrolovať spracúvanie osobných údajov u sprostredkovateľa. Tá by mala byť vykonávaná v pravidelných intervaloch. Tieto intervaly môže stanoviť napríklad interná smernica GDPR. Dodávateľ, ktorý spracúva osobné údaje musí kontrolu umožniť a byť súčinný. V opačnom prípade je potrebné zvážiť zmenu dodávateľa. Vyhodnotiť, či riziká (porušenia GDPR a následnej pokuty), ktoré prináša sprostredkovateľ, ktorý nespracúva osobné údaje v súlade s GDPR a neumožňuje kontrolu neprevažujú sledovaný záujem.

Sprostredkovateľská zmluva GDPR – jej uzatvorenie so sprostredkovateľmi – je jednou zo základných povinností. Radi vám poradíme pri ošetrení zmluvných vzťahov v súlade s GDPR. Prečítajte si aj náš článok na túto tému – sprostredkovateľská zmluva GDPR.

 

vypracovanie-gdpr-dokumentacia-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.