tag

#SPROSTREDKOVATEL

Sprostredkovateľ je v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľmi sú v našich podmienkach najmä účtovné firmy, dodávatelia služieb BOZP, marketingové agentúry, ako aj iní dodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľov. Prinášame informácie o ich povinnostiach a vzťahoch s prevádzkovateľmi, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, ako aj ďalšie zaujímavosti.

GDPR videoškolenia: 10. GDPR a „sprostredkovateľská zmluva“

GDPR videoškolenia: 10. GDPR a „sprostredkovateľská zmluva“

Sprostredkovateľská zmluva GPDR (ako je „laicky“ označovaná) je zmluva o poverení so ...

13. 8. 2020

Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.