tag

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľmi sú v našich podmienkach najmä účtovné firmy, dodávatelia služieb BOZP, marketingové agentúry, ako aj iní dodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľov. Prinášame informácie o ich povinnostiach a vzťahoch s prevádzkovateľmi, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, ako aj ďalšie zaujímavosti.

#1 Zodpovedná osoba – DPO: Ste povinný ju mať?

#1 Zodpovedná osoba – DPO: Ste povinný ju mať?

Zodpovedná osoba alebo aj DPO1 je v rámci ochrany osobných údajov osoba, ktorá plní úlohy pre pre...

20. 11. 2022

Vojtech Milošovič

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.