tag

#OSOBITNE-KATEGORIE-OSOBNYCH-UDAJOV

Osobitné kategórie osobných údajov sú také, ktorých spracúvanie sa primárne (ak nie sú výnimky), zakazuje. Patria medzi ne osobné údaje o rase alebo etnickom pôvode, politické názory, príslušenstvo k náboženstvu, majetkové pomery, ale aj biometrické údaje, údaje o zdravotnom stave a pod. GDPR Nariadenie chráni osobitné kategórie osobných údajov. Existujú však výnimky a prípady, kedy môžete spracúvať aj osobitné kategórie osobných údajov.

Čo patrí medzi osobné údaje?

Čo patrí medzi osobné údaje?

Osobný údaj je dôležitý pojem v rámci platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Ochr...

28. 11. 2021

Vojtech Milošovič

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.