tag

osobitné kategórie osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov sú také, ktorých spracúvanie sa primárne (ak nie sú výnimky), zakazuje. Patria medzi ne osobné údaje o rase alebo etnickom pôvode, politické názory, príslušenstvo k náboženstvu, majetkové pomery, ale aj biometrické údaje, údaje o zdravotnom stave a pod. GDPR Nariadenie chráni osobitné kategórie osobných údajov. Existujú však výnimky a prípady, kedy môžete spracúvať aj osobitné kategórie osobných údajov.

Osobný dotazník a GDPR

Osobný dotazník a GDPR

Používanie osobného dotazníka je bežnou praxou, s ktorou sa stretávame najmä pri nástupe do zames...

11. 9. 2022

Vojtech Milošovič

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.