tag

#OSOBITNE-KATEGORIE-OSOBNYCH-UDAJOV

Osobitné kategórie osobných údajov sú také, ktorých spracúvanie sa primárne (ak nie sú výnimky), zakazuje. Patria medzi ne osobné údaje o rase alebo etnickom pôvode, politické názory, príslušenstvo k náboženstvu, majetkové pomery, ale aj biometrické údaje, údaje o zdravotnom stave a pod. GDPR Nariadenie chráni osobitné kategórie osobných údajov. Existujú však výnimky a prípady, kedy môžete spracúvať aj osobitné kategórie osobných údajov.

Osobný dotazník a GDPR

Osobný dotazník a GDPR

Používanie osobného dotazníka je bežnou praxou, s ktorou sa stretávame najmä pri nástupe do zames...

11. 9. 2022

Vojtech Milošovič

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.