tag

Právne základy

Právne základy v rámci GDPR sú základom pre spracúvanie osobných údajov a vyjadrením zásady zákonnosti. Osobné údaje môžu byť spracúvané len vtedy, ak disponujeme relevantným právnym základom. GDPR identifikuje 6 právnych základov, ktoré sú uvedené v článku 6 GDPR Nariadenia. Všetky právne základy sú rovnocenné. Každý účel spracúvania má mať určený vhodný právny základ. Najznámejšími sú súhlas, plnenie zmluvných povinností, plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem. Dopĺňa ich verejný záujem a ochrana životne dôležitých záujmov. Sledujte informácie o právnych základoch a ich určovaní.

Taliansky dozorný orgán dočasne zakázal používanie ChatGPT

Taliansky dozorný orgán dočasne zakázal používanie ChatGPT

Ak používate službu ChatGPT na pracovné alebo súkromné účely mali by ste spozornieť.  Dňa 31.03.2...

25. 4. 2023

Miloslav Kellner

Odporúčané články

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.