tag

#PRAVNE-ZAKLADY

Právne základy v rámci GDPR sú základom pre spracúvanie osobných údajov a vyjadrením zásady zákonnosti. Osobné údaje môžu byť spracúvané len vtedy, ak disponujeme relevantným právnym základom. GDPR identifikuje 6 právnych základov, ktoré sú uvedené v článku 6 GDPR Nariadenia. Všetky právne základy sú rovnocenné. Každý účel spracúvania má mať určený vhodný právny základ. Najznámejšími sú súhlas, plnenie zmluvných povinností, plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem. Dopĺňa ich verejný záujem a ochrana životne dôležitých záujmov. Sledujte informácie o právnych základoch a ich určovaní.

Voľby z pohľadu GDPR

Voľby z pohľadu GDPR

Voľby nás čakajú v opakujúcich sa obdobiach. Pri ich organizácii je potrebné dbať aj na ochranu o...

30. 9. 2022

Vojtech Milošovič

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.