tag

#PRAVNE-ZAKLADY

Právne základy v rámci GDPR sú základom pre spracúvanie osobných údajov a vyjadrením zásady zákonnosti. Osobné údaje môžu byť spracúvané len vtedy, ak disponujeme relevantným právnym základom. GDPR identifikuje 6 právnych základov, ktoré sú uvedené v článku 6 GDPR Nariadenia. Všetky právne základy sú rovnocenné. Každý účel spracúvania má mať určený vhodný právny základ. Najznámejšími sú súhlas, plnenie zmluvných povinností, plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem. Dopĺňa ich verejný záujem a ochrana životne dôležitých záujmov. Sledujte informácie o právnych základoch a ich určovaní.

Videoškolenia 14: Súhlas GDPR – zmeny v marketingu,  fotografie a prax

Videoškolenia 14: Súhlas GDPR – zmeny v marketingu, fotografie a prax

V rozhovore prinášame prehľad aktuálnych informácií k zmenám v súhlase s poznatkami a problematic...

23. 3. 2022

Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.