tag

DPA

DPA môže byť výrazom pre „Data protection agreement“. Tou môže byť akákoľvek dohoda v oblasti ochrany osobných údajov – zmluva, dohoda spoločných prevádzkovateľov. Zároveň môže byť DPA aj „assessment“, t. j. posúdenie v oblasti ochrany osobných údajov, nie však DPIA – posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Takéto dohody alebo posúdenia majú prevažne názvy stanovené individuálne. Najčastejšie sa však pod DPA uvádza „Data protection authority“ – teda dozorný orgán, ktorý je v členskom štáte kompetentný a má pôsobnosť v oblasti ochrany osobných údajov. U nás je DPA – teda dozorným orgánom – Úrad na ochranu osobných údajov.

„Sprostredkovateľská zmluva“ a GDPR

„Sprostredkovateľská zmluva“ a GDPR

Tak ako väčšina právnych inštitútov v oblasti ochrany osobných údajov, aj vzťah medzi prevádzkova...

27. 4. 2020

Vojtech Milošovič, Frederik Ravas

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.