tag

#DPA

DPA môže byť výrazom pre „Data protection agreement“. Tou môže byť akákoľvek dohoda v oblasti ochrany osobných údajov – zmluva, dohoda spoločných prevádzkovateľov. Zároveň môže byť DPA aj „assessment“, t. j. posúdenie v oblasti ochrany osobných údajov, nie však DPIA – posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Takéto dohody alebo posúdenia majú prevažne názvy stanovené individuálne. Najčastejšie sa však pod DPA uvádza „Data protection authority“ – teda dozorný orgán, ktorý je v členskom štáte kompetentný a má pôsobnosť v oblasti ochrany osobných údajov. U nás je DPA – teda dozorným orgánom – Úrad na ochranu osobných údajov.

„Sprostredkovateľská zmluva“ a GDPR

„Sprostredkovateľská zmluva“ a GDPR

Tak ako väčšina právnych inštitútov v oblasti ochrany osobných údajov, aj vzťah medzi prevádzkova...

27. 4. 2020

Vojtech Milošovič, Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.