tag

CCTV

Monitorovanie kamerovým systémom je tiež témou, ktorá sa GDPR a ochrany osobných údajov citlivo dotýka. Skratka CCTV (Closed-Circuit Television), ktorú možno preložiť ako uzavretý televízny okruh, znamená pre dotknuté osoby, ktoré sú monitorované, spracúvanie osobných údajov. Konkrétne spracúvanie ich prejavov osbnostnej povahy. CCTV GDPR – monitorovanie kamerovým systémom je dovolené, avšak za splnenia povinností, ktoré vyplývajú tak z GDPR, ako aj z iných predpisov o ochrane osobných údajov. Pripravte sa na plnenie povinností pri monitorovaní kamerovým systémom.

Kamerový systém – od inštalácie po GDPR (podcast)

Kamerový systém – od inštalácie po GDPR (podcast)

Kamerové systémy, označované aj ako CCTV kamery podliehajú regulácii v oblasti ochrany osobných ú...

13. 5. 2021

Frederik Ravas

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.