tag

#CCTV-GDPR

Monitorovanie kamerovým systémom je tiež témou, ktorá sa GDPR a ochrany osobných údajov citlivo dotýka. Skratka CCTV (Closed-Circuit Television), ktorú možno preložiť ako uzavretý televízny okruh, znamená pre dotknuté osoby, ktoré sú monitorované, spracúvanie osobných údajov. Konkrétne spracúvanie ich prejavov osbnostnej povahy. CCTV GDPR – monitorovanie kamerovým systémom je dovolené, avšak za splnenia povinností, ktoré vyplývajú tak z GDPR, ako aj z iných predpisov o ochrane osobných údajov. Pripravte sa na plnenie povinností pri monitorovaní kamerovým systémom.

Kamerový systém – od inštalácie po GDPR (podcast)

Kamerový systém – od inštalácie po GDPR (podcast)

Kamerové systémy, označované aj ako CCTV kamery podliehajú regulácii v oblasti ochrany osobných ú...

13. 5. 2021

Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.