GDPR videoškolenia 12: GDPR a monitorovanie kamerovým systémom (2. časť)

Pre monitorovanie kamerovým systémom sme pripravili 3 video-školenia. Prvá časť obsahuje všeobecný rámec a informácie, kedy treba GDPR riešiť pri monitorovaní. Ďalšie osobitné školenie obsahuje informácie o sprístupňovaní kamerových záznamov. V tejto časti školenia zameranej na monitorovanie kamerovým systémom (GDPR CCTV) odpovedáme na ďalšie zaujímavé otázky.

GDPR CCTV – ako riešiť First layer a informovanie dotknutých osôb?

Vo video-školení sa dozviete odpovede na otázky, ktoré pomôžu predísť porušovaniu GDPR a ostatných právnych predpisov, ako aj pokute:

  • Ako by malo vyzerať oznámenie o monitorovaní priestorov kamerovým systémom?
  • Akými spôsobmi je potrebné oboznámiť dotknuté osoby o takomto spôsobe spracúvania osobných údajov?

GDPR a monitorovanie kamerovým systémom – 2. časť

0️⃣ Úvod do problematiky (00:00)

1️⃣ Plnenie informačnej povinnosti (00:34)

2️⃣ Ako by malo vyzerať „First layer“ oboznámenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom? (02:28)

3️⃣ Vzor „First layer“ oboznámenia – vydaný Európskym výborom pre ochranu osobných údajov (04:00)

4️⃣ „Second layer“ oboznámenie – Kde, a v akých formách by mala byť jednotlivým kategóriám dotknutých osôb prístupná? (06:30)

5️⃣ Slovo na záver (8:30)

 

 

gdpr-vypracovanie-securion

Odoberajte náš newsletter

Odporúčané články

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s riešením osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.