tag

GDPR povinnosti

GDPR povinnosti od rešpektovania zásad ochrany osobných údajov, cez informačnú povinnosť a bezpečnostné opatrenia, až po postupy pri vybavovaní uplatnených práv dotknutých osôb a oznamovanie porušení ochranu osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a vypracovanie ďalších dokumentov (súhlasy, DPIA, testy proporcionality…). Nielen uvedené v oblasti ochrny osobných údajov tvorí povinnosti subjektov spracúvajúcich osobné údaje. Pripravte vašu spoločnosť na ochranu osobných údajov a vysporiadajte sa s dátami a osobnými údajmi aj u vás.

Spoločnosti Criteo bola uložená GDPR pokuta vo výške 40mil. EUR

Spoločnosti Criteo bola uložená GDPR pokuta vo výške 40mil. EUR

Dňa 15.07.2023 bola francúzskym dozorným orgánom uložená spoločnosti CRITEO (ďalej len „prevádzko...

4. 8. 2023

Miloslav Kellner

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.