tag

#GDPR-POVINNOSTI

GDPR povinnosti od rešpektovania zásad ochrany osobných údajov, cez informačnú povinnosť a bezpečnostné opatrenia, až po postupy pri vybavovaní uplatnených práv dotknutých osôb a oznamovanie porušení ochranu osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a vypracovanie ďalších dokumentov (súhlasy, DPIA, testy proporcionality…). Nielen uvedené v oblasti ochrny osobných údajov tvorí povinnosti subjektov spracúvajúcich osobné údaje. Pripravte vašu spoločnosť na ochranu osobných údajov a vysporiadajte sa s dátami a osobnými údajmi aj u vás.

Zodpovedná osoba podľa GDPR a konflikt záujmov

Zodpovedná osoba podľa GDPR a konflikt záujmov

Zodpovedná osoba podľa GDPR sa môže dostať do konfliktu záujmov. Jedná sa najmä o prípady, kedy z...

31. 10. 2022

Miloslav Kellner, Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.