tag

GDPR povinnosti

GDPR povinnosti od rešpektovania zásad ochrany osobných údajov, cez informačnú povinnosť a bezpečnostné opatrenia, až po postupy pri vybavovaní uplatnených práv dotknutých osôb a oznamovanie porušení ochranu osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov a vypracovanie ďalších dokumentov (súhlasy, DPIA, testy proporcionality…). Nielen uvedené v oblasti ochrny osobných údajov tvorí povinnosti subjektov spracúvajúcich osobné údaje. Pripravte vašu spoločnosť na ochranu osobných údajov a vysporiadajte sa s dátami a osobnými údajmi aj u vás.

GDPR otázky: Údaje o dochádzke zamestnancov

GDPR otázky: Údaje o dochádzke zamestnancov

Pri slobodnom prístupe k informáciám sa dostávajú orgány štátnej správy otázky k dochádzke zamest...

24. 1. 2023

Frederik Ravas, Miloslav Kellner

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.