Zahraničná legislatíva

22. 6. 2023

Rozhodovacia prax: žiadosť o prístup k osobným údajom

Rozhodovacia prax: žiadosť o prístup k osobným údajom

Švédsky dozorný orgán uložil poskytovateľovi audio/video streamingových služieb – spoločnosti Spotify (ďalej len „prevádzkovateľ“) – pokutu vo výške 5 miliónov eur, a to na základe porušenia pravidiel na úseku ochrany osobných údajov spočívajúce v poskytnutí neúplných a nedostatočných informácií o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb a možnostiach žiadosti o prístup k osobným údajom

Predmetný spor sa týkal niekoľkých sťažností spoločnosti Nyob  z januára 2019 voči prevádzkovateľovi a to z dôvodu, že používateľom streamingových služieb neboli poskytnuté náležité informácie v súvislosti s  uplatnením práva na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR. Jedna zo sťažností bola podaná rakúskemu dozornému orgánu, avšak z dôvodu sídla prevádzkovateľa vo Švédsku, bol prípad riešený švédskym dozorným orgánom.

Okrem uloženia vyššie uvedenej pokuty, švédsky dozorný orgán podľa čl. 58 ods. 2 písm. c) GDPR prevádzkovateľovi nariadil povinnosť dotknutým osobám poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

V zmysle tlačovej správy švédskeho dozorného orgánu, prevádzkovateľ má poskytovať konkrétnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, najmä o účeloch spracúvania. Dotknuté osoby, ktoré si uplatňujú právo na prístup k údajom, musia mať tieto informácie v jednoduchej a ľahko pochopiteľnej podobe. Okrem toho je potrebné, aby poskytované informácie boli dostupné nielen v anglickom, ale aj v rodnom jazyku dotknutej osoby. Cieľom týchto náprav je zabezpečiť správne plnenie informačnej povinnosti.

Švédsky dozorný orgán v danej veci rozhodol po viac ako 4 rokoch. Daný prípad je predmetnom súdneho prieskumu na Najvyššom správnom súde vo Švédsku.

Právo na prístup k osobným údajom podľa GDPR

V zmysle čl. 15 ods. 1,2 GDPR má dotknutá osoba právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to tak je, má právo získať prístup k informáciám o:

 • účeloch spracúvania,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • príjemcoch,
 • dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné informáciu o kritériách na jej určenie,
 • existencií práv podľa čl. 15 ods. 1 písm. e) GDPR,
 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • zdroji osobných údajov (ak sa tieto údaje nezískali od dotknutej osoby), a
 • existencií automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,
 • prenosoch osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

Ďalej, v zmysle čl. 15 ods. 3 GDPR, je prevádzkovateľ povinný na základe žiadosti dotknutej osoby poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa jej/jeho týkajú.

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.