kategória

Kybernetická bezpečnosť

Pseudonymizácia vs. anonymizácia osobných údajov

Pseudonymizácia vs. anonymizácia osobných údajov

Na účely Nariadenia GDPR sa za osobné údaje považujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikov...

12. 1. 2023

Miloslav Kellner

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.