tag

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba pri ochrane osobných údajov je osoba spracúvajúca osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a na základe udelených pokynov. Štandardne je oprávnenou osobou zamestnanec alebo dohodár – osoba vykonávajúca práce na základe dohody o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ má povinnosť oprávneným osobám udeliť pokyny k spracúvaniu osobných údajov, ak prichádza k spracúvaniu pri činnosti zamestnanca.

Oprávnená osoba podľa GDPR

Oprávnená osoba podľa GDPR

Aj keď v súčasnosti platné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie GDPR, neob...

2. 7. 2020

Vojtech Milošovič, Frederik Ravas

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.