tag

#OPRAVNENA-OSOBA

Oprávnená osoba pri ochrane osobných údajov je osoba spracúvajúca osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a na základe udelených pokynov. Štandardne je oprávnenou osobou zamestnanec alebo dohodár – osoba vykonávajúca práce na základe dohody o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ má povinnosť oprávneným osobám udeliť pokyny k spracúvaniu osobných údajov, ak prichádza k spracúvaniu pri činnosti zamestnanca.

Oprávnená osoba podľa GDPR

Oprávnená osoba podľa GDPR

Aj keď v súčasnosti platné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie GDPR, neob...

2. 7. 2020

Vojtech Milošovič, Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.