tag

Zodpovedná osoba

DPO (Data protection officer) alebo aj zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov je osoba, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvanínm osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. GDPR definuje subjekty, ktoré sú povinné mať určenú zodpovednú osobu. Zároveň, špecifikuje aj jej postavenie a ukladá zodpovednej osobe úlohy. Zodpovedná osoba má byť konzultantom a „pomocníkom“ pri ochrane osobných údajov u subjektu, v ktorom bola určená. Môže to byť interný zamestnanec alebo externá spoločnosť. Jednou z dôležitých požiadaviek na DPO je jej vzdelanosť a odbornosť v oblasti ochrany osobných údajov. Ako zodpovedná osoba v rámci securion organizujeme osobné údaje v spoločnostiach s vyše 5000 zamestnacami a desiatkami tisíc dotknutými osobami, a to naprieč celým svetom. Ak potrebujete zodpovednú osobu, radi vám pomôžeme.

Ochrana osobných údajov – vysvetlenie základných princípov

Ochrana osobných údajov – vysvetlenie základných princípov

Ochrana osobných údajov je nepochybne slovné spojenie, s ktorým ste sa už určite stretli. Obzvláš...

30. 3. 2023

Frederik Ravas, Kristína Vörösová

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.