tag

#DPO-SR

DPO (Data protection officer) alebo aj zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov je osoba, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvanínm osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. GDPR definuje subjekty, ktoré sú povinné mať určenú zodpovednú osobu. Zároveň, špecifikuje aj jej postavenie a ukladá zodpovednej osobe úlohy. Zodpovedná osoba má byť konzultantom a „pomocníkom“ pri ochrane osobných údajov u subjektu, v ktorom bola určená. Môže to byť interný zamestnanec alebo externá spoločnosť. Jednou z dôležitých požiadaviek na DPO je jej vzdelanosť a odbornosť v oblasti ochrany osobných údajov. Ako zodpovedná osoba v rámci securion organizujeme osobné údaje v spoločnostiach s vyše 5000 zamestnacami a desiatkami tisíc dotknutými osobami, a to naprieč celým svetom. Ak potrebujete zodpovednú osobu, radi vám pomôžeme.

Zodpovedná osoba podľa GDPR a konflikt záujmov

Zodpovedná osoba podľa GDPR a konflikt záujmov

Zodpovedná osoba podľa GDPR sa môže dostať do konfliktu záujmov. Jedná sa najmä o prípady, kedy z...

31. 10. 2022

Miloslav Kellner, Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.