GDPR Nariadenie, Videoškolenia

13. 3. 2020

GDPR videoškolenia: 5. Zodpovedná osoba GDPR (DPO)

GDPR videoškolenia: 5. Zodpovedná osoba GDPR (DPO)

Vo videoškolení sa venujeme zodpovednej osobe v oblasti ochrany osobných údajov. Zodpovedná osoba má u nás históriu. Poznali sme ju už v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.. V súčasnosti jej postavenie a úlohy vyplývajú priamo z nariadenia GDPR. GDPR nariadenie tiež definuje, kto je povinný mať zodpovednú osobu. Preto vo videoškolení rozoberáme subjekty a okolnosti, pri ktorých musí byť určená zodpovedná osoba, postavenie zodpovednej osoby v subjekte, kde bola určená, ako aj úlohy zodpovednej osoby.

Zodpovedná osoba – pomoc vo vašej firme a inom subjekte

Aj my poskytujeme našim klientom služby zodpovednej osoby ako externý subjekt. Preto vieme, že keď subjekt využíva služby externého dodávateľa, potrebuje reálnu a skutočnú pomoc a poradenstvo, nielen formálne určenie zodpovednej osoby. Zodpovednej osobe vyplýva jej postavenie a úlohy priamo z Nariadenia. Zhrnuli sme ich, ako aj ďalšie informácie k zodpovednej osobe vo videoškolení:

1️⃣Subjekty povinné určiť zodpovednú osobu (00:49)

2️⃣Postavenie zodpovednej osoby, ako vykonáva svoju činnosť? (04:05)

3️⃣Kto môže byť zodpovednou osobou? (06:14)

4️⃣Úlohy zodpovednej osoby: čo zabezpečuje? (07:15)

5️⃣Sledovanie vývoja legislatívy GDPR (11:30)

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies. Celé video nájdete aj na našom YouTube.

Zodpovedná osoba má spĺňať odborné predpoklady. V minulosti bolo potrebné absolvovať skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov. Dnes už ju Úrad na ochranu osobných údajov nevykonáva. Odbornosť sa tak môže prejaviť znalosťou, skúsenosťami, referenciami alebo portfóliom klientov. Aj keď to môže postačovať k preukázaniu odbornosti zodpovednej osoby, jej znalosti a prínos sa prejavia až v čase, keď je jej pomoc a poradenstvo potrebné.

Prečítajte si aj: 7 vecí, ktoré vám má poradiť vaša zodpovedná osoba

Pomoc a poradenstvo DPO pri uzatváraní zmlúv, posudzovaní spracovateľských operácií a ich zavádzanie do života, riešenie bezpečnostných incidentov, plnenie informačnej povinnosti a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb si vyžaduje znalosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, kde DPO pôsobí. Zodpovedná osoba by preto mala poznať dokumentáciu k ochrane osobných údajov ako aj dokumenty, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov (napr. pracovné zmluvy, iné HR dokumenty, IT procesy a postupy a pod.)

Hľadá sa DPO vo vašej spoločnosti? Napíšte nám, radi sa dohodneme na nezáväznej konzultácii a odkonzultujeme vaše potreby pri ochrane osobných údajov.

securion - poradenstvo GDPR

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.