Slovenská legislatíva, Zahraničná legislatíva

27. 3. 2023

Spoločná koordinovaná iniciatíva EDPB – určenie DPO

Spoločná koordinovaná iniciatíva EDPB – určenie DPO

V rámci koordinovaného presadzovania GDPR (Coordinated Enforcement Framework 2023) EDPB (Európsky výbor pre ochranu osobných údajov) dňa 15.03.2023 informoval v tlačovej správe o zahájení koordinovanej dozornej iniciatíve, ktorá je zameraná na zmapovanie preverenia a určenia zodpovedných osôb (DPO) v rámci krajín EHP. Predmetnej akcie (Koordinovaná iniciatíva EDPB) sa zúčastní 26 dozorných orgánov.

V rámci každej organizácie zohrávajú DPO na úseku dodržiavania ochrany osobných údajov a zabezpečenia súladu dôležitú úlohu. Zúčastnené dozorné orgány sa v rámci danej akcie zamerajú najmä na posúdenie súladu článkov 37 – 39 GDPR, vrátane zdrojov potrebných na vykonávanie jednotlivých úloh DPO.

Koordinovaná iniciatíva EDPB a jej výsledky budú predmetnom analýzy, následne jednotlivé dozorné orgány posúdia, prípadne rozhodnú o ďalších opatreniach dohľadu na vnútroštátnej úrovni. O výsledku uvedenej akcie EDPB vypracuje správu, ktorá bude verejne dostupná.

V kontexte vyššie uvedeného sa nejedná o prvú koordinovanú iniciatívu EDPB. V roku 2022 sa rámci prvej koordinovanej akcie EDPB, (na základe stratégie EDPB 2021 – 2023) ktorá bola zameraná na používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci zapojil aj Úrad na ochrany osobných údajov SR .

Výsledná správa je dostupná tu. V rámci používania cloudových služieb orgánmi verejnej moci EDPB definoval nasledovné riziká/výzvy:

  • v rámci posúdenia ochrany osobných údajov (DPIA);
  • určenie zodpovednosti strán;
  • negociácia zmlúv;
  • zapojenie ďalších sprostredkovateľov;
  • medzinárodné prenosy osobných údajov;
  • riziko prístupu zahraničných orgánov (využívanie poskytovateľa cloudových služieb ktorý nie je usadený v EÚ);
  • telemetrické/diagnostické informácie;
  • vykonávanie auditov u poskytovateľov cloudových služieb.

gdpr-poradenstvo-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.