tag

#PORUSENIE-OCHRANY-OSOBNYCH-UDAJOV

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k zničeniu, strate, zmene, aj neoprávnenému poskytnutiu a ktoré je nezákonné. Každé porušenie ochrany osobných údajov má prevádzkovateľ riešiť, hneď ako sa o ňom dozvie a prijať primerané opatrenia, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu ochrany osobných údajov.

GDPR videoškolenia 17: Najčastejšie chyby pri vypracovaní GDPR dokumentácie

GDPR videoškolenia 17: Najčastejšie chyby pri vypracovaní GDPR dokumentácie

Aké sú najčastejšie GDPR chyby „spracovateľov“ osobných údajov pri vypracovaní GDPR d...

12. 8. 2022

Frederik Ravas

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.