tag

#PORUSENIE-OCHRANY-OSOBNYCH-UDAJOV

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k zničeniu, strate, zmene, aj neoprávnenému poskytnutiu a ktoré je nezákonné. Každé porušenie ochrany osobných údajov má prevádzkovateľ riešiť, hneď ako sa o ňom dozvie a prijať primerané opatrenia, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu ochrany osobných údajov.

Udelenie GDPR pokuty za odosielanie newsletterov v ČR

Udelenie GDPR pokuty za odosielanie newsletterov v ČR

Český úrad pre ochranu osobných údajov udelil nedávno GDPR pokutu za porušenie predpisov o ochran...

21. 10. 2020

Vojtech Milošovič

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.