tag

Porušenie ochrany osobných údajov

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k zničeniu, strate, zmene, aj neoprávnenému poskytnutiu a ktoré je nezákonné. Každé porušenie ochrany osobných údajov má prevádzkovateľ riešiť, hneď ako sa o ňom dozvie a prijať primerané opatrenia, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu ochrany osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov vs. domáca výnimka podľa GDPR

Spracúvanie osobných údajov vs. domáca výnimka podľa GDPR

Nariadenie GDPR sa v rámci vecnej pôsobnosti podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR nevzťahuje na sprac...

12. 8. 2023

Miloslav Kellner

Odporúčané články

Zoznam autorov

Buďte legislatívne chránení

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti. Pozrite si našu ponuku služieb.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.