tag

#DOTKNUTA-OSOBA

Dotknutá osoba je podľa GDPR každá osoba, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná prostredníctvom akýchkoľvek identifikátorom alebo odkazom na identifikátor, akým môže byť meno, identifkačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre identitu fyzickej osoby.

Čo patrí medzi osobné údaje?

Čo patrí medzi osobné údaje?

Osobný údaj je dôležitý pojem v rámci platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Ochr...

28. 11. 2021

Vojtech Milošovič

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.