GDPR a ochrana osobných údajov na mieru

GDPR a ochrana osobných údajov na mieru

Vypracovanie dokumentácie „na mieru“ si vyžaduje individuálny prístup. GDPR a ochrana osobných údajov stanovuje podnikateľom a iným subjektom verejnej správy veľa povinností. Vo vzťahu k zamestnancom a iným dotknutým osobám, požiadavkám na interné postupy, bezpečnosti…

Potrebujete poradiť?

Pracovnoprávne vzťahy

HR alebo mzdy a personalistika sú citlivou a dôležitou súčasťou spracúvania. Spracúvame osobné údaje zamestnancov, dohodárov, uchádzačov o zamestnanie. Ako s tým naložiť?

B2B a B2C vzťahy

Zmluvné vzťahy môžu tvoriť veľkú časť agendy. Využívate aj dodávateľov v postavení sprostredkovateľov, plníte zmluvné povinnosti vo vzťahu s dotknutými osobami.

Interné postupy a bezpečnosť

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, oznamovanie bezpečnostných incidentov, bezpečnostné opatrenia definujeme v internom predpise.

GDPR na mieru pre vašu firmu

Vypracovanie dokumentácie „na mieru“ si vyžaduje dôkladnú analýzu. Čo dokumentácia následne zahŕňa? Vypracovanie GDPR prináša podnikateľom mnoho povinností, akými sú:

  • stanovenie interných postupov (napríklad pre vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, pre oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov)
  • preukazovanie oboznamovania dotknutých osôb
  • poučenie, respektíve poverenie oprávnených osôb
  • uzatvorenie zmlúv so sprostredkovateľmi
  • nastavenie a implementovanie bezpečnostných opatrení
  • vypracovanie záznamu o spracovateľských činnostiach
  • určenie zodpovednej osoby
  • vypracovanie testov proporcionality alebo posúdení vplyvu
  • získanie súhlasov so spracúvaním osobných údajov

Uvádzame vám základné povinnosti, na ktoré je potrebné reagovať a vysporiadať sa s nimi. Služby v oblasti ochrany osobných údajov poskytujeme zodpovedne a korektne. GDPR vypracovanie si vyžaduje pozornosť a aktualizáciu

Vypracujeme dokumentáciu k ochrane osobných údajov, nastavíme procesy a implementujeme dokumentáciu do „života“ vašej spoločnosti.

Kontaktný formulár

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.

REFERENCIE

VEGUM

Ako zodpovedná osoba alebo aj „Data Protection Officer“ máme veľa úloh a povinností. Klientom poskytujeme úplný servis v oblasti ochrany osobných údajov – dokážeme zabezpečiť lepší prehľad vo firemných procesoch a maximalizovať tak efektivitu našich služieb.

REFERENCIE

Považský cukor

Spoločnosť sprevádzame celým procesom zabezpečenia ochrany osobných údajov. Cez audit a vypracovanie potrebnej dokumentácie, až po sledovanie vývoja legislatívy a nevyhnutnej aktualizácie. V každej fáze nášho procesu riešime detailne spracovateľské operácie a vnútorné predpisy firiem, aby sme nadviazali ochranou osobných údajov na zaužívané postupy v spoločnosti a uľahčili implementáciu GDPR.

REFERENCIE

carcoustics

Všetko ohľadom „data protection“ na jednom mieste. Aj tak by sa dal charakterizovať jeden z benefitov našej spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou carcoustics. Zabezpečujeme kompletný servis poradenstva ku GDPR a riešime všetky situácie týkajúce sa osobných údajov.

REFERENCIE

CASMAR

Realitné kancelárie spracúvajú osobné údaje denne. Pre známu trnavskú realitnú kanceláriu bola vypracovaná dokumentácia k plneniu povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane osobných údajov „na mieru”.

REFERENCIE

FlipWork

Pre sociálnu sieť sme FlipWork sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov, vrátane návrhu bezpečnostných opatrení pri administrácii sociálnej siete a riešenia ochrany súkromia v profiloch užívateľov.

REFERENCIE

Trenčiansky samosprávny kraj

V samosprávnom kraji sme zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov. TSK poskytujeme servis v rámci povinností zodpovednej osoby, ale aj konzultujeme zapracovanie osobných údajov napríklad do všeobecne záväzných nariadení, do dokumentov, ktoré VÚC používa. Zároveň školíme zamestnancov a dodržiavame tak odbornú pripravenosť oprávnených osôb.

REFERENCIE

Glycospot

Kompletná realizácia “Privacy Policy” pre eshop Dánskej spoločnosti. Pre klienta sme riešili aj “cookies”. Pri tom sme analyzovali Dánsku legislatívu, keďže právna úprava “cookies” a legislatíva (ePrivacy) nie je jednotná v rámci členských krajín EÚ.

REFERENCIE

FM LOGISTIC

U FM Slovenská, s.r.o., člena skupiny FM LOGISTIC, sme začali zo “zelenej lúky” – od vypracovania dokumentácie až po zapracovanie dokumentácie do života spoločnosti. Implementačná fáza je pri každej spoločnosti veľmi dôležitá a pri veľkých firmách aj obtiažna. To sa nám v tomto prípade podarilo a pokračujeme u klienta ako dohľad v postavení zodpovednej osoby.

REFERENCIE

inat

Pre firmu zo Záhoria, poskytujúcu komplexné služby v priemyselnej automatizácii sme vypracovali kompletnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

REFERENCIE

SCHENKER

Dohliadame na osobné údaje dcérskej spoločnosti pôsobiacej na na našom území ako zodpovedná osoba, ktorá poskytuje logistické služby. Poskytujeme potrebné poradenstvo, monitorujeme ochranu osobných údajov v spoločnosti a realizujeme vyžadované zmeny.

VEGUM
Považský cukor
carcoustics
CASMAR
FlipWork
Trenčiansky samosprávny kraj
Glycospot
FM LOGISTIC
inat
SCHENKER

Odoberajte náš newsletter

Odporúčané články