služba

GDPR vypracovanie a ochrana osobných údajov na mieru

Vypracovanie dokumentácie „na mieru“ si vyžaduje individuálny prístup. Nariadenie GDPR a ochrana osobných údajov stanovuje podnikateľom a iným subjektom verejnej správy veľa povinností. Vo vzťahu k zamestnancom a iným dotknutým osobám, požiadavkám na interné postupy, bezpečnosti…

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Viac informácií

Vypracovanie dokumentácie "na mieru" si vyžaduje dôkladnú analýzu. Čo dokumentácia následne zahŕňa? Vypracovanie projektu GDPR prináša podnikateľom mnoho povinností, akými sú:

 • stanovenie interných postupov (napríklad pre vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, pre oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov)
 • preukazovanie oboznamovania dotknutých osôb
 • poučenie, respektíve poverenie oprávnených osôb
 • uzatvorenie zmlúv so sprostredkovateľmi
 • nastavenie a implementovanie bezpečnostných opatrení
 • vypracovanie záznamu o spracovateľských činnostiach
 • určenie zodpovednej osoby
 • vypracovanie testov proporcionality alebo posúdení vplyvu
 • získanie súhlasov so spracúvaním osobných údajov

Služby v oblasti ochrany osobných údajov poskytujeme zodpovedne a tak, aby klient vedel s dokumentáciou pracovať a procesy riadiť. Nariadenie GDPR a vypracovanie dokumentácie si vyžaduje dôkladnú pozornosť.

Vypracujeme dokumentáciu k ochrane osobných údajov, nastavíme procesy a implementujeme dokumentáciu do "života" vašej spoločnosti.

HR alebo mzdy a personalistika sú citlivou a dôležitou súčasťou spracúvania. Spracúvame osobné údaje zamestnancov, dohodárov, uchádzačov o zamestnanie. Ako s tým naložiť?

HR alebo mzdy a personalistika sú citlivou a dôležitou súčasťou spracúvania. Spracúvame osobné údaje zamestnancov, dohodárov, uchádzačov o zamestnanie. Ako s tým naložiť?

Zmluvné vzťahy môžu tvoriť veľkú časť agendy. Využívate aj dodávateľov v postavení sprostredkovateľov, plníte zmluvné povinnosti vo vzťahu s dotknutými osobami.

Zmluvné vzťahy môžu tvoriť veľkú časť agendy. Využívate aj dodávateľov v postavení sprostredkovateľov, plníte zmluvné povinnosti vo vzťahu s dotknutými osobami.

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, oznamovanie bezpečnostných incidentov, bezpečnostné opatrenia definujeme v internom predpise.

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, oznamovanie bezpečnostných incidentov, bezpečnostné opatrenia definujeme v internom predpise.

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

  potrebujete poradiť s inými službami?

  V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
  ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.