GDPR videoškolenia: 8. Monitorovanie kamerovým systémom (1. časť)

Kamerový systém a ochrana osobných údajov. Stále aktuálna téma, ktorá „trápi“ prevádzkovateľov kamerových systémov. Prvé videoškolenie zo série zameranej na monitorovanie kamerovým systémom Vám odpovie na otázky:

  • Kedy možno monitorovať v rámci firmy a pri domácej činnosti?
  • Kedy môžeme hovoriť o skutočnej potrebe prevádzkovateľa monitorovať priestory kamerovým systémom?
  • Ako sa vysporiadať s oprávneným záujmom?
  • Čo doba uchovávania?

Kamerový systém a ochrana osobných údajov

Video je hierarchicky rozčlenené do nadväzujúcich častí:

0️⃣ Úvod do problematiky (00:00)

1️⃣ Pôsobnosti GDPR pri využívaní kamerových systémov (00:55)

2️⃣ Situácie spadajúce pod tzv. „Domácu výnimku“ (02:37)

3️⃣ Zákonnosť spracúvania pri monitorovaní priestorov kamerovým systémom podľa GDPR (04:31)

4️⃣ Oprávnený záujem prevádzkovateľa (08:28)

5️⃣ Doba uchovávania osobných údajov (14:08)

Monitorovanie CCTV spadá vo väčšine prípadov do pôsobnosti nariadenia GDPR. Základnou podmienkou toho, aby monitorovanie priestorov kamerovým systémom patrilo do pôsobnosti nariadenia GDPR je to, či sú prostredníctvom kamerového systému zaznamenávané identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby.

Nariadenie GDPR sa nevzťahuje na „atrapy“ kamier alebo nefunkčné kamery, ktoré slúžia na odstrašenie potenciálneho páchateľa. Pri tejto činnosti neprichádza k spracúvaniu osobných údajov. Výnimku majú aj „domáce činnosti“ – táto výnimka však nie je „bezvýhradná“.

V školení sa venujeme práve pôsobnosti nariadenia GDPR, domácim výnimkám, zákonnosti spracúvania, ako aj oprávnenému záujmu. Oprávnený záujem môže byť záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretie strany. Pri oprávnenom záujme ako právnom základe je potrebné vypracovať test proporcionality alebo DPIA. Potreba vypracovania testu proporcionality vs. DPIA vychádza z komplexnosti spracovateľskej operácie.

Vo videoškolení sa dozviete aj informácie o dobe uchovávania záznamov z kamerových systémov. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (z. č. 122/2013 Z. z.) bolo možné uchovávať záznamy 15 dní. Ako sa s uchovávaním a dobou uchovávania vysporiadalo nariadenie GDPR? Je stanovená fixná doba uchovávania?

V druhej časti videoškolenia o kamerových systémoch sa dozviete aj o:

  • „first layer“ informačnej povinnosti – piktograme, ktorým sa označujú monitorované priestory,
  • informačnej povinnosti v zmysle čl. 13 a čl. 14 GDPR,
  • sprístupňovaní kamerových systémov.

Tieto informácie si môžete prečítať aj v našom článku o CCTV GDPR. Vo videoškolení odhaľujeme väčší rozsah informácií.

Odoberajte náš newsletter

Odporúčané články

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s riešením osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.