GDPR Nariadenie, Videoškolenia

20. 1. 2020

GDPR videoškolenia: 2. GDPR dokumentácia – čo má obsahovať?

GDPR videoškolenia: 2. GDPR dokumentácia – čo má obsahovať?

V ďalšom videoškolení odpovedáme na často kladenú otázku – čo má obsahovať GDPR dokumentácia. Je zrejmé, že na túto otázku nemožno odpovedať „absolútne“. To z nášho uhla pohľadu znamená, že pre každý subjekt môže byť rozsah dokumentácie a povinností iný. Je potrebné pri vypracovaní dokumentácie a definovaní povinnosti rozlišovať nad rozsahom spracúvania osobných údajov, či je spracúvanie hlavnou činnosťou subjektu, či spracúva prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ osobitné kategórie osobných údajov…

Od „objemu“ spracovateľských operácií a rozsahu osobných údajov sa odvíjajú aj jednotlivé povinnosti. Vo videoškolení pojednávame najmä o povinnostiach, ktoré vo vzťahu k Nariadeniu GDPR a vo vzťahu k ochrane osobných údajov má plniť každý živnostník, spoločnosť, subjekt verejnej správy – jednoducho všetky subjekty.

GDPR dokumentácia vo videoškolení

… alebo dokumentácia k ochrane osobných údajov má svoje základné povinnosti – určiť interné postupy a pravidlá v rámci interného dokumentu (napríklad internej smernice), akými sú:

  • postupy pre plnenie informačnej povinnosti,
  • oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov,
  • bezpečnostné opatrenia.

Nemožno opomenúť ani úpravu ochrany osobných údajov v rámci úpravy iných interných dokumentov, ako pracovný poriadok, organizačný poriadok alebo v pracovných zmluvách.1 Dôležitými dokumentami v rámci ochrany osobných údajov sú aj súhlasy so spracúvaním osobných údajov, testy proporcionality alebo „Privacy policy“ vo vzťahu k dotknutým osobám.

Videškolenie sa venuje potrebným dokumentom a obsahovým náležitostiam dokumentov pre ochranu osobných údajov nielen v spoločnostiach. Môže byť aj pomôckou pri vypracovaní dokumentácie GDPR vo vašej firme.

1️⃣ Interná dokumentácia / smernica – stanovenie postupov pre plnenie informačnej povinnosti (čl. 12 GDPR), oznamovanie porušenia (čl. 33 a čl. 34 GDPR, bezpečnostné opatrenia čl. 32) (01:03)

2️⃣ Zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov s dodávateľmi v postavení sprostredkovateľov (08:05)

3️⃣ Súhlasy so spracúvaním, testy proporcionality a (alebo) posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov? (10:50)

4️⃣ „Privacy policy“ alebo zásady ochrany osobných údajov a plnenie informačnej povinnosti (15:40)

5️⃣ Záznam o spracovateľských činnostiach (17:25)

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies. Celé video nájdete aj na našom YouTube.

Potrebujete pomôcť s ochranou osobných údajov?

securion - poradenstvo GDPR


  1. Často pracovné zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru obsahujú odkazy na staré predpisy – zákony o ochrane osobných údajov z roku 2013 alebo ešte 2002. 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.