GDPR, Videoškolenia

15. 2. 2020

Videoškolenia GDPR: 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Videoškolenia GDPR: 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

V ďalšom videoškolení rozoberáme súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR – teda súhlas v prostredí ochrany osobných údajov. Súhlas je samostatný právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia GDPR a zároveň jedným z najčastejšie používaných dokumentov v rámci GDPR dokumentácie.

Súhlas nesmie byť vynucovaný. V prípadoch, kedy súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje z povahy subjektov „slabšia strana“, napr. zamestnanec alebo spotrebiteľ, je potrebné pri získaní súhlasu postupovať ešte opatrnejšie. Dôvodom je

Vo videu sa venujeme základným náležitostiam súhlasu, podmienkam jeho udelenia, informovanosti a jednoznačnosti formy udelenia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR

Ako sme priblížili, GDPR školenie rieši komplexne súhlas so spracúvaním osobných údajov u prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

1️⃣Definícia súhlasu so spracovaním osobných údajov (00:31)

2️⃣Newsletter na webovej stránke (01:07)

3️⃣Podmienky udelenia súhlasu (02:16)

4️⃣Informovanosť súhlasu (03:26)

5️⃣Jednoznačnosť a forma udelenia súhlasu (04:39)

Je potrebné si uvedomiť, že súhlas sa udeľuje len na určitú dobu, t. j. stanovuje sa doba, počas ktorej možno súhlas využiť. Pred uplynutím tejto doby je potrebné súhlas obnoviť. V opačnom prípade je subjekt povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov založené na súhlase. Doba uchovávania pri súhlase nie je štandardizovaná, závisí od spracovateľskej operácie a jej povahy. K zodpovedaniu, ako dlho možno spracúvať osobné údaje na základe súhlase pomôže otázka: ako dlho potrebujem alebo ako dlho je nevyhnutné spracúvať osobné údaje? Samozrejme, pri určení doby je potrebné dbať na zásadu minimalizácie uchovávania.

Prečítajte si aj náš článok k súhlasu so spracovaním osobných údajov, v ktorom uvádzame aj tipy a príklady, ako sa so súhlasom vysporiadať. V blogu nájdete aj informácie k súhlasu v online prostredí alebo videoškolenie k GDPR na webe a v eshope.

Ak potrebujete pomôcť s ochranou osobných údajov vo vašej firme, zabezpečujeme vypracovanie GDPR dokumentácie, aktualizáciu dokumentácie, vypracúvame audity a posúdenia, sme zodpovednou osobou vo firmách a orgánoch verejnej správy. Uvítame aj tipy na témy a otázky k problematike. V prípade potreby vám radi pomôžeme.

gdpr-vypracovanie-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Chcem konzultáciu icon

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.