Videoškolenia

14. 7. 2020

GDPR videoškolenia: 7. Fotografie ako osobný údaj z pohľadu GDPR

GDPR videoškolenia: 7. Fotografie ako osobný údaj z pohľadu GDPR

Ako spracúvať fotografie z pohľadu ochrany osobných údajov? Vo video-školení k ochrane osobných údajov sa zameriavame na práva a povinnosti, ktoré vymedzuje GDPR prevádzkovateľom, ale aj sprostredkovateľom pri spracúvaní fotografií.

Pri fotografiách a ich spracúvaní je vo väčšine prípadov potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov. Existujú však situácie, kedy súhlas nie je nevyhnutný, ale aj situácie, kedy získavanie súhlasu nie je možné. Platí to najmä pre verejné podujatia. K spracúvaniu fotografií vydal usmernenie aj Úrad na ochranu osobných údajov. V našom videoškolení vychádzame aj z tohto usmernenia.

GDPR fotografie

0️⃣ Úvod do videa (00:00)

1️⃣ Základné povinnosti pri spracúvaní fotografií (00:30)

2️⃣ Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám (02:06)

3️⃣ Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (04:19)

4️⃣ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (06:52)

5️⃣ Plnenie zmluvy podľa nariadenia GDPR (07:57)

V prípade, že sa vám video nezobrazuje je potrebné povoliť zbieranie cookies. Celé video nájdete aj na našom YouTube.

GDPR fotografie a ochrana osobnosti

Pri spracúvaní osobných údajov nemusí prísť len k porušeniu ochrany osobných údajov, ale aj k porušeniu ochrany osobnosti.

V zmysle § 11 Občianskeho zákonníka: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“ Ďalej, v § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka je uvedené, že „Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

V prípade, že vás školenie zaujalo, prečítajte si viac na tému GDPR fotografie.

Existujú teda prípady, kedy môžu byť osobné údaje spracúvané v súlade s GDPR, ale sú porušením ochrany osobných údajov alebo opačne – sú v rozpore s ustanoveniami GDPR a predpismi o ochrane osobných údajov, ale nie sú v rozpore s ustanoveniami o ochrane osobnosti.

Pri porušení ochrany osobnosti má dotknutá osoba možnosť nápravy prostredníctvom občianskoprávnych konaní. Podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.“

Ak potrebujete pomôcť s ochranou osobných údajov vo vašej firme, zabezpečujeme vypracovanie GDPR dokumentácie, aktualizáciu dokumentácie, vypracúvame audity a posúdenia, sme zodpovednou osobou vo firmách a orgánoch verejnej správy. Uvítame aj tipy na témy a otázky k problematike. V prípade potreby vám radi pomôžeme.

 

gdpr-poradenstvo-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.