GDPR Nariadenie

31. 10. 2022

GDPR kurzy 1.: Tipy na kurzy, certifikáty, online vzdelávanie (1. časť)

GDPR kurzy 1.: Tipy na kurzy, certifikáty, online vzdelávanie (1. časť)

Chcete sa v GDPR a ochrane osobných údajov vzdelávať? Prinášame prehľad online vzdelávacích platforiem, ktoré ponúkajú kurzy aj certifikáty z oblasti ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. GDPR kurzy sme vybrali nielen pre odborníkov na ochranu osobných údajov, ale aj „laikov“, ktorí majú o danú tému záujem. Nižšie prikladá náš kolega stručný sumár osobných skúseností z absolvovaných kurzov.

GDPR kurzy

Nájsť informácie k ochrane osobných údajov je jednoduché. Ale nájsť kvalitné zdroje už je trochu ťažšie. Písali sme o tom v článku GDPR vzdelávanie. Ak chcete získať okrem vzdelania a rozšírenia rozhľadu v téme „personal data protection“ aj certifikáciu, pripájame viacero tipov na kurzy a online vzdelávanie.

1. Udemy

Udemy je známa platforma. Zo širokej ponuky online kurzov GDPR dávame do pozornosti kurz: Privacy and Data Protection, Certified GDPR Compliance. Tento kurz je určený pre odborníkov na GDPR.1

Kurz pozostáva z 9 samostatných častí, na konci ktorých je test s relatívne jednoduchými otázkami. Snahou kurzu je prepojenie teórie s príkladmi z praxe. Kurz je vedený formou prednášky p. prof. Romea Kadira. Výhodou tejto vzdelávacej aktivity je možnosť získania prezentácií vrátane bonusových materiálov (CNIL, EDPB metodiky).

Po absolvovaní kurzu účastníci obdržia certifikát, ktorý po zaplatení poplatku 150 eur slúži ako podklad pre získanie ďalších certifikátov –  European Institute for Privacy Audit, Compliance & Certification (EIPAAC, RDPP).2

Odporúčame GDPR kurz absolvovať aj pre seniorov v oblasti ochrany osobných údajov.  Osobne nás zaujala časť k technickým a organizačným opatreniam vrátane odporúčaní v oblasti nastavenia GDPR Compliance, taktiež v niektorých častiach vítam prepojenie výkladu niektorých inštitútov s metodikami EDPB.

Cena kurzu (s certifikátom): 12,99 eur

Jazyk: angličtina

Trvanie kurzu:  4 hodiny

 1. Alison

Z ponuky online kurzov náš kolega skúsil absolvovať aj kurz General Data Protection Regulation (GDPR), ktorý je určený pre začiatočníkov. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je oboznámenie sa so základnými fundamentami GDPR. Kurz pozostáva z 8 modulov, po absolvovaní ktorých nasleduje test. Pre úspešné zvládnutie testu je potrebné dosiahnuť 80% správnych odpovedí. Počet pokusov je neobmedzený.  Kurz je vedený formou jednoduchej prezentácie.

Z uvedenej aktivity najviac zaujala časť týkajúca sa bezpečnosti cloudových riešení vrátane časti – návodu zabezpečenia GDPR compliance.  Odporúčame absolvovať aj pre seniornejšie pozície – najmä pre refresh niektorých inštitútov a anglického jazyka.

Cena kurzu (s certifikátom): 12 eur (bez certifikátu je kurz zadarmo)

Jazyk: angličtina

Trvanie kurzu: 2 hodiny

 1. Rada Európy

V rámci podpory a sebavzdelávania právnikov v oblasti ľudských práv a slobôd Rada Európy (program Help Online Courses) poskytuje možnosť absolvovania širokej škály on-line kurzov so zameraním na problematiku ľudských práv. Jedným z nich je kurz z názvom Data Protection and Privacy Rights.

Vzdelávacia aktivita poskytuje:

 • historický vývoj právnej úpravy ochrany osobných údajov a ochrany súkromia,
 • prehľad rozdelenia kompetencií európskych inštitúcií v daných oblastiach,
 • aktuálny legislatívny stav, vrátane
 • prelomových prípadov judikovaných na úrovni Európskeho súdu pre ľudské správa vo veciach porušení Európskeho dohovoru pre ľudské práva a základných slobôd.

Jedná sa o robustný kurz s náročnými otázkami v trvaní 12 hodín. Na získanie certifikátu je potrebné dosiahnutie minimálne 60%  správnych odpovedí na dané otázky, na zvládnutie ktorých sú v dispozícií dva pokusy.

Kurz pozostáva z 11 modulov vo forme prezentácie, z ktorých najviac zaujala časť ohľadom E-privacy, ochrana osobných údajov a súkromia v rámci nových technológií a v oblasti zdravotníctva vrátane kľúčovej judikatúry v oblasti základných ľudských práv a slobôd.

Cena kurzu (s certifikátom): zadarmo

Jazyk: možnosť výberu z viacerých jazykových mutácií vrátane slovenského jazyka

Trvanie kurzu: 12 hodín

GDPR kurzy a školenia

Vďaka tomu, že GDPR Nariadenie unifikuje ochranu osobných údajov je vzdelávanie v „data privacy“ možné na európskej, často aj celosvetovej úrovni. Online ponúka širokú škálu rôznych vzdelávacích aktivít na tému ochrany osobných údajov, niektoré z nich ponúkajú po úspešnom absolvovaním aj certifikáciu.

GDPR kurzy predpokladajú vedomosť cudzieho jazyka, avšak to musí byť základná výbava každého konzultanta, každej zodpovednej osoby k GDPR. Alebo vlastne kohokoľvek, kto sa ochrane osobných údajov venuje alebo je jeho povinnosťou vo firme GDPR riešiť.

Ak nemáte na štúdium „jazykovú výbavu“ – nevadí. , v securion. prinášame videoškolenia, podcasty, e-booky aj články, v ktorých sú informácie spracované v slovenskom jazyku. Pri špecifických otázkach vám radi v oblasti ochrany osobných údajov poradíme.

A ak GDPR outsorcujete, rovno vám poradíme, čo potrebujete alebo pripravíme GDPR školenie na mieru pre vás a vašu firmu.

Získanie certifikátu môže priniesť účastníkom kurzov viacero výhod, napr.:

 • zvýšenie šance s nájdením novej pracovnej pozície v oblasti ochrany osobných údajov,
 • úspešný absolvent demonštruje snahu napredovať v problematike ochrany osobných údajov, a
 • predloženie osvedčenia o absolvovaní kurzu zmôže budúcemu zamestnávateľovi šetriť náklady na zabezpečenie vzdelávania v danej téme.

Želáme prijemný vzdelávací zážitok 🙂


 1. Odporúčaný level junior s praxou 1-, pričom svoj level viete na stránke vyhodnotiť. 

 2. Viac informácií nájdete na webe EIPACC

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.