Slovenská legislatíva, Zahraničná legislatíva

„Nová“ kapitola činnosti securion – compliance

„Nová“ kapitola činnosti securion – compliance

Compliance v rámci ochrany osobných údajov je našou špecializáciou. Zmysel pre zodpovednosť, ktorú prenášame na klientov je základnou hodnotou. Prirodzene sa posúvame vpred a compliance je pre nás misiou u každého klienta. S čím všetkým v rámci compliance program pomáha firmám? 

Compliance program – legislatívny súlad vo všetkých sférach podnikania

Pri ochrane osobných údajov a GDPR sa zoznamujeme vo firmách s internými predpismi, zmluvami, procesmi, postupmi. A v rámci nich aj ochrana osobných údajov vyžaduje prierezový prehľad cez právne odvetvia, povinnosti, ale aj smerovanie a kultúru subjektov. A to nás približuje compliance vo všeobecnejšej rovine.

Compliance – súlad s legislatívou a kultúra spoločností je aj o internom nastavení v každej organizácii. Pri plnení povinnosti, ako aj nastavovaní kultúry, hodnôt a integrite spoločnosti.

Pomáhame našim klientom poznať ich legislatívne povinnosti – a vyriešiť ich. Sme určený aj ako compliance officer, kedy dohliadame nad súladom a dodržiavaním pravidiel ako celku.

Čo všetko compliance program zahŕňa?

Do oblasti compliance oblasti pritom patria – okrem ochrany osobných údajov – aj povinnosti vyplývajúce zo všeobecných právnych predpisov. Medzi ne zaraďujeme pracovné právo, obchodné právo, daňové právo, ako aj osobitné právne odvetvia:

  • ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (inak známa aj ako AML – k AML pokutám sme pripravili AML webinár), 
  • ochrana ohlasovateľov proti spoločenskej činnosti, 
  • kybernetická bezpečnosť, 
  • protimonopolné právo, 
  • súťažné právo,

ale aj vo vzťahu k segmentom, z ktorým povinnosti vyplývajú z regulovaných odvetví (NBS, a pod.)

Značnú časť compliance tvoria aj interné predpisy, hodnoty a kultúra firiem. Tú majú najmä väčšie firmy ukotvenú interných predpisoch. Vychádzajú už z organizácie CMS, cez analýzu interných rizík v compliance, etické kódexy a školenia, až po anti-bribery a „gift policies“, predchádzanie konfliktov záujmov, nastavenie výberu dodávateľov…

Compliance ako nástroj férovosti a dodržiavania hodnôt v podnikaní

Naši klienti sa stávajú zodpovednými obchodnými partnermi na vysokej úrovni. Zároveň ich chránime pred zbytočnými sankciami a inými negatívnymi následkami, ktoré sú spojené s porušením povinností z právnych predpisov.

Podstatou compliance je zabezpečiť súlad s právnymi predpismi. V praxi to znamená, že informujeme klienta a pomáhame mu plniť všetky povinnosti v súlade s predpismi, ktoré sa sa ho dotýkajú a riešiť interné procesy v súlade s nastavením firmy.

Tým chránime klientov aj ich obchodných partnerov a zamestnancov. Dajte verejnosti, zamestnancom a partnerom signál, že ste zodpovední k povinnostiam a že s vami môžu počítať v súlade s vašim hodnotovým ukotvením a kultúrou.

Poskytovaním compliance služieb a vzdelávaním v oblasti compliance šetríme našim klientom čas a predchádzame sankčným konaniam a sankciám.

 

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.