riešenie

GDPR pre obce a samosprávy

Ochrana osobných údajov pre obce a samosprávy vyžaduje komplexnú starostlivosť. Zabezpečujeme vypracovanie GDPR dokumentácie a staráme sa o našich klientov tak, aby sme ich odbremenili.

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

informácie

Popis o službe

Vzorová GDPR dokumentácia pre obce a vyššie územné celky nie je dostačujúca. Okruh povinností je definovaný v desiatkach osobitných predpisov. Obec GDPR rieši väčšinou nedostatočne - často v dôsledku nedostatku vedomostí o ochrane osobných údajov.

Obce majú veľa povinností vo vzťahu k ochrane osobných údajov. Základné povinnosti definuje GDPR Nariadenie - prijať interné predpisy a bezpečnostné opatrenia, informovať dotknuté osoby (napríklad aj prostredníctvom obecnej webovej stránky) o spracúvaní osobných údajov, uzatvoriť zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, určiť zodpovednú osobu a tak ďalej.

Ďalšie povinnosti špecifikujú osobitné právne predpisy. Základným predpisom pre každú samosprávu je zákon o obecnom zriadení. Ten opĺňajú ďalšie osobitné zákony týkajúce sa napríklad volieb, sociálnej pomoci, poskytovania informácií občanom...

Ochrana osobných údajov a GDPR v obci nemusí byť náročným byrokratickým procesom. Obciam pomáhame s automatizovaním a riešením GDPR povinností.

GDPR na mieru pomôže znížiť byrokratickú záťaž spojenú s plnením povinností.

GDPR na mieru pomôže znížiť byrokratickú záťaž spojenú s plnením povinností.

Pri ochrane osobných údajov pomáhame s ochranou všetkých dát.

Pri ochrane osobných údajov pomáhame s ochranou všetkých dát.

Klientom pomáhame aj po vypracovaní dokumentácie.

Klientom pomáhame aj po vypracovaní dokumentácie.

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

    potrebujete poradiť s inými službami?

    V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
    ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.