riešenie

GDPR pre IT riešenia

GDPR pre webové stránky, e-shopy, aplikácie, softvéry, interné CMS, intranety, SAPy, ERP a ďalšie technické riešenia.

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

informácie

Popis o službe

Webové stránky, e-shopy, aplikácie, softvéry, interné CMS, intranety, SAPy, ERP a ďalšie technické riešenia, ktoré používate pre získavanie a manažment dát a osobných údajov majú spĺňať požiadavky GDPR.

GDPR v rámci IT zohľadňuje:

 • na aké účely sa využíva?
 • aké osobné údaje sú jeho obsahom?
 • akých dotknutých osôb sa dotýka?
 • ako je zabezpečené z hľadiska bezpešnosti?
 • ako je nastavená doba uchovávania osobných údajov?
 • je prvým kontaktom medzi vami a dotknutou osobou?
 • využíva profilovanie?
 • prichádza k prenosu mimo EÚ?
 • aké subjekty, prípadne dotknuté alebo oprávnené osoby k nemu majú prístup?

Každé z IT riešení má svoje špecifiká. Pre webové stránky a e-shopy sú to najmä "privacy policy" a "cookies policy". Pri e-shopoch, softvéroch a intranetoch je potrebné riešiť aj doby uchovávania osobných údajov v databázach. V niektorých prípadoch je potrebné získať súhlas. V iných zase riešiť vyšší stupeň bezpečnosti. GDPR povinnosti sú rôzne a vyplývajú z konkrétneho riešenia a situácie.

Náš tím právnikov a programátorov pomáha klientom nastaviť GDPR a ePrivacy v online riešeniach. Od auditu a analýzy, cez vypracovanie GDPR až po implementáciu vo firme.

Audit IT systémov a technických riešení je prvým krokom k identifikovaniu povinností.

Audit IT systémov a technických riešení je prvým krokom k identifikovaniu povinností.

Pripravíme odporúčania pre IT do súladu s ochranou osobných údajov a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Pripravíme odporúčania pre IT do súladu s ochranou osobných údajov a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

S tímom dohliadame na správne zapracovanie odporúčaní a GDPR dokumentácie do IT riešenia, ako aj aplikáciu v živote spoločnosti.

S tímom dohliadame na správne zapracovanie odporúčaní a GDPR dokumentácie do IT riešenia, ako aj aplikáciu v živote spoločnosti.

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

  potrebujete poradiť s inými službami?

  V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
  ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.