služba

Aktualizácia GDPR dokumentácie

Ochrana osobných údajov je živá téma. Prax, právny stav a vývoj IT napreduje. Sledujete tieto zmeny, ? My áno, a pravidelne pripravujeme našim klientom aktualizáciu ich dokumentácie.

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Viac informácií

Aktualizácia GDPR dokumentácie je nevyhnutná. Spoločnosti a subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje prechádzajú vývojom a zmenami, menia zamestnancov, dodávateľov, organizáciu práce, štruktúru... Legislatíva sa tiež mení a vyvíja. To, že ste plnili povinnosti vyplývajúce z GDPR a iných právnych predpisov v minulosti alebo s vypracovaním dokumentácie, neznamená, že ich plníte plníte povinnosti aj dnes.

Ochrana osobných údajov sa tak musí aktualizovať. Aktualizácie sa týkajú dokumentácie k ochrane osobných údajov, ako aj procesov nastavených v rámci GDPR. V securion. poskytujeme službu GDPR aktualizácia, ktorá zahŕňa:

 • audit doterajšej dokumentácie a procesov k ochrane osobných údajov v zmysle GDPR,
 • audit interných dokumentov a bezpečnostných opatrení,
 • revíziu dokumentácie a procesov, ktoré je potrebné vykonať,
 • dopracovanie absentujúcej dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Vysporiadajte sa s ochranou osobných údajov a aktualizujte svoju GDPR dokumentáciu, procesy a dosiahnite GDPR compliance.

Pribúdajú pokuty, nové odporúčania EDPB a Úradu na ochranu osobných údajov. Menia sa naše zákony. Reagujete na tento vývoj a prijímate opatrenia?

Pribúdajú pokuty, nové odporúčania EDPB a Úradu na ochranu osobných údajov. Menia sa naše zákony. Reagujete na tento vývoj a prijímate opatrenia?

Noví zamestnanci, noví dodávatelia, nové softvéry alebo aplikácie. Aj tie je potrebné zohľadniť v dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Noví zamestnanci, noví dodávatelia, nové softvéry alebo aplikácie. Aj tie je potrebné zohľadniť v dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Prijímate opatrenia, ktoré sú vzhľadom na vývoj technológií primerané. Zohľadňujete pri tom všetky dostupné možnosti, napríklad pri identifikácii alebo bezpečnosti?

Prijímate opatrenia, ktoré sú vzhľadom na vývoj technológií primerané. Zohľadňujete pri tom všetky dostupné možnosti, napríklad pri identifikácii alebo bezpečnosti?

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

  potrebujete poradiť s inými službami?

  V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
  ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.