GDPR služby s podporou štátu – ako ich získať?

Podpora malých a stredných podnikateľov v rámci národného projektu NPC1 sprístupňuje podnikateľom služby v rôznych oblastiach. Člen nášho GDPR teamu, JUDr. Frederik Ravas sa stal konzultantom. Pre podnikateľov to znamená, že môžu získať až 30 hodín našich služieb. Ako?

Nič nie je zadarmo? 🙂

V tomto prípade je opak pravdou. Klient samozrejme musí spĺňať podmienky, najmä:

  • malý alebo stredný podnikateľ / spoločnosť
  • fungovať 3 roky
  • mať sídlo mimo Bratislavského kraja
  • spĺňa podmienky v schéme de minimis

Ak sú tieto podmienky splnené, pristupuje sa k registrácii a k predkladaniu žiadosti. Na tú nadväzuje výberový proces – formálna kontrola splnenia podmienok a schvaľovanie. Žiadateľ teda musí vyplniť formuláre na stránke NPC, v nich preukázať potrebu konzultácií a riadne odôvodniť zámer, vrátane informácií o spoločnosti.

V prípade schválenia žiadosti je potrebné navštíviť regionálne pracovisko SBA, kde prichádza k podpisu zmluvy medzi žiadateľom – v tomto bode schváleným a k definovaniu konzultačných činností.

Čo môžete získať?

30 hodín služieb v oblasti ochrany osobných údajov od nášho konzultanta, JUDr. Frederika Ravasa. V rámci týchto hodín je ochrana osobných údajov – poradenstvo, analýzy, audity, vypracovanie dokumetácie, ako aj ďalšie potenciálne potreby v súvislosti s GDPR „hradená“ štátom.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať proces náročný a zdĺhavý, radi vám ho priblížime. A dozviete sa, že to nemusí byť pravda.

gdpr-sluzby-frederik-ravas-securion

 


  1. NPC – Národné podnikateľské centrum v gescii Slovak Business Agency 

Odoberajte náš newsletter

Odporúčané články

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s riešením osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.