GDPR pre hotely a ubytovacie zariadenia

Audit činností

Identifikácia spracovateľských operácií hotela alebo ubytovateľa je prvým krokom.

Vypracovanie dokumentácie

Po audite a doručení dokumentov pristupujeme k vypracovaniu dokumentácie na mieru.

Prijatie dokumentácie

Odovzdanie dokumentácie a školenie k správnemu používaniu a GDPR compliance.

Hotely, penzióny, ubytovacie zariadenia, ale aj samostatní prenajímatelia (napríklad cez AirBnb) spracúvajú najčastejšie osobné údaje o svojich ubytovaných. Bežné povinnosti vyplývajú z viacerých právnych predpisov, napríklad:

  • občiansky zákonník
  • zákon o hlásení pobytu občanov
  • zákon o pobyte cudzincov
  • zákon o miestnych daniach a poplatkoch
  • zákon o občianskych preukazoch

GDPR pre hotely a ubytovacie zariadenia má zohľadňovať osobitosti týchto právnych predpisov, ktoré definujú účely spracúvania, kategórie osobných údajov, ktoré je hotel a ubytovacie zariadenie povinné spracúvať, príjemcov, ktorým má osobné údaje odovzdať.

Hotely a ubytovatelia často využívajú externé rezervačné aplikácie, systémy pre manažovanie ubytovacích kapacít. Pri nich je potrebné najmä identifikovať postavenie hotelu či ubytovacieho zariadenia a zohľadniť ich v dokumentácii.

Vypracovanie GDPR pre hotely vyžaduje znalosť právnych predpisov, ktoré dotvárajú povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov. Pri tvorbe dokumentácie a implementácie procesov a postupov osobitné povinnosti zohľadňujeme. Dokumentáciu  a ochranu osobných údajov v spoločnosti nastavujeme tak, aby sme procesy u klienta zjednodušili, zautomatizovali a klienta naučili, ako dokumentáciu používať, k čomu pri odovzdaní dokumentácie realizujeme GDPR školenie.

Poznáme povinnosti hotelov a ubytovacích zariadení a dokumentáciu vypracujeme tak, aby ste plnili všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov.

REFERENCIE

VEGUM

Ako zodpovedná osoba alebo aj „Data Protection Officer“ máme veľa úloh a povinností. Klientom poskytujeme úplný servis v oblasti ochrany osobných údajov – dokážeme zabezpečiť lepší prehľad vo firemných procesoch a maximalizovať tak efektivitu našich služieb.

REFERENCIE

Považský cukor

Spoločnosť sprevádzame celým procesom zabezpečenia ochrany osobných údajov. Cez audit a vypracovanie potrebnej dokumentácie, až po sledovanie vývoja legislatívy a nevyhnutnej aktualizácie. V každej fáze nášho procesu riešime detailne spracovateľské operácie a vnútorné predpisy firiem, aby sme nadviazali ochranou osobných údajov na zaužívané postupy v spoločnosti a uľahčili implementáciu GDPR.

REFERENCIE

carcoustics

Všetko ohľadom „data protection“ na jednom mieste. Aj tak by sa dal charakterizovať jeden z benefitov našej spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou carcoustics. Zabezpečujeme kompletný servis poradenstva ku GDPR a riešime všetky situácie týkajúce sa osobných údajov.

REFERENCIE

CASMAR

Realitné kancelárie spracúvajú osobné údaje denne. Pre známu trnavskú realitnú kanceláriu bola vypracovaná dokumentácia k plneniu povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane osobných údajov „na mieru”.

REFERENCIE

FlipWork

Pre sociálnu sieť sme FlipWork sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov, vrátane návrhu bezpečnostných opatrení pri administrácii sociálnej siete a riešenia ochrany súkromia v profiloch užívateľov.

REFERENCIE

Trenčiansky samosprávny kraj

V samosprávnom kraji sme zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov. TSK poskytujeme servis v rámci povinností zodpovednej osoby, ale aj konzultujeme zapracovanie osobných údajov napríklad do všeobecne záväzných nariadení, do dokumentov, ktoré VÚC používa. Zároveň školíme zamestnancov a dodržiavame tak odbornú pripravenosť oprávnených osôb.

REFERENCIE

Glycospot

Kompletná realizácia “Privacy Policy” pre eshop Dánskej spoločnosti. Pre klienta sme riešili aj “cookies”. Pri tom sme analyzovali Dánsku legislatívu, keďže právna úprava “cookies” a legislatíva (ePrivacy) nie je jednotná v rámci členských krajín EÚ.

REFERENCIE

FM LOGISTIC

U FM Slovenská, s.r.o., člena skupiny FM LOGISTIC, sme začali zo “zelenej lúky” – od vypracovania dokumentácie až po zapracovanie dokumentácie do života spoločnosti. Implementačná fáza je pri každej spoločnosti veľmi dôležitá a pri veľkých firmách aj obtiažna. To sa nám v tomto prípade podarilo a pokračujeme u klienta ako dohľad v postavení zodpovednej osoby.

REFERENCIE

inat

Pre firmu zo Záhoria, poskytujúcu komplexné služby v priemyselnej automatizácii sme vypracovali kompletnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

REFERENCIE

SCHENKER

Dohliadame na osobné údaje dcérskej spoločnosti pôsobiacej na na našom území ako zodpovedná osoba, ktorá poskytuje logistické služby. Poskytujeme potrebné poradenstvo, monitorujeme ochranu osobných údajov v spoločnosti a realizujeme vyžadované zmeny.

VEGUM
Považský cukor
carcoustics
CASMAR
FlipWork
Trenčiansky samosprávny kraj
Glycospot
FM LOGISTIC
inat
SCHENKER

Kontaktný formulár

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.

Odporúčané články