riešenie

GDPR pre hotely a ubytovacie zariadenia

Hotely, penzióny, ubytovacie zariadenia, ale aj samostatní prenajímatelia (napríklad cez AirBnb) spracúvajú najčastejšie osobné údaje o svojich ubytovaných.

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

informácie

Popis o službe

Bežné povinnosti vyplývajú z viacerých právnych predpisov, napríklad:

 • občiansky zákonník
 • zákon o hlásení pobytu občanov
 • zákon o pobyte cudzincov
 • zákon o miestnych daniach a poplatkoch
 • zákon o občianskych preukazoch

GDPR pre hotely a ubytovacie zariadenia má zohľadňovať osobitosti týchto právnych predpisov, ktoré definujú účely spracúvania, kategórie osobných údajov, ktoré je hotel a ubytovacie zariadenie povinné spracúvať, príjemcov, ktorým má osobné údaje odovzdať.

Hotely a ubytovatelia často využívajú externé rezervačné aplikácie, systémy pre manažovanie ubytovacích kapacít. Pri nich je potrebné najmä identifikovať postavenie hotelu či ubytovacieho zariadenia a zohľadniť ich v dokumentácii.

Vypracovanie GDPR pre hotely vyžaduje znalosť právnych predpisov, ktoré dotvárajú povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov. Pri tvorbe dokumentácie a implementácie procesov a postupov osobitné povinnosti zohľadňujeme. Dokumentáciu  a ochranu osobných údajov v spoločnosti nastavujeme tak, aby sme procesy u klienta zjednodušili, zautomatizovali a klienta naučili, ako dokumentáciu používať, k čomu pri odovzdaní dokumentácie realizujeme GDPR školenie.

Poznáme povinnosti hotelov a ubytovacích zariadení a dokumentáciu vypracujeme tak, aby ste plnili všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Identifikácia spracovateľských operácií hotela alebo ubytovateľa je prvým krokom.

Identifikácia spracovateľských operácií hotela alebo ubytovateľa je prvým krokom.

Po audite a doručení dokumentov pristupujeme k vypracovaniu dokumentácie na mieru.

Po audite a doručení dokumentov pristupujeme k vypracovaniu dokumentácie na mieru.

Odovzdanie dokumentácie a školenie k správnemu používaniu a GDPR compliance.

Odovzdanie dokumentácie a školenie k správnemu používaniu a GDPR compliance.

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

  potrebujete poradiť s inými službami?

  V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
  ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.