Zahraničná legislatíva

10. 3. 2023

GDPR a antitrust: Môžu posudzovať GDPR súťažné autority?

GDPR a antitrust: Môžu posudzovať GDPR súťažné autority?

Môžu národné súťažné autority v rámci šetrenia zneužitia dominantného postavenia podnikateľa posudzovať porušenie GDPR? Otázkou, ktorú položil Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko), sa zaoberal Súdny dvor vo veci C-252/21 Meta Platforms Inc. vs. Budeskartellamt. 

Predmet sporu GDPR a antitrust:

Spoločnosť Meta Platforms – ako prevádzkovateľ sociálnych sietí – poskytuje rôzne online služby (aj v rámci platforiem Whatsup, Instagram). Obchodný model spoločnosti Meta Platforms v zásade spočíva v predaji reklamného priestoru vrátane ponuky bezplatného užívania sociálnych sietí.

Ponuka reklamného obsahu je prispôsobená jednotlivým užívateľom sociálnych sietí, a to za účelom zobrazovania relevantného reklamného obsahu – produkty a služby – ktoré sú užívateľom zobrazované na základe ich spotrebiteľského správa, záujmov a kúpnej sily. 

Základnou podmienkou používania sociálnej siete Facebook je uzatvorenie zmluvy o užívaní služieb, a to kliknutím na „zaregistrovať sa“, čím užívateľ sociálnych sietí prevádzkovaných spoločnosťou Meta zároveň dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Budeskartellamt – Spolkový úrad pre ochranu hospodárskej súťaže – otvoril vo veci možného zneužitia dominantného postavenia konanie a  následne v danej veci vydal rozhodnutie popisujúce vzťah GDPR a antitrust. 

Predmetným rozhodnutím konštatoval zneužitie dominantného postavenia Meta Platfroms na relevantnom trhu sociálnych médií pre súkromných užívateľov v Nemecku. Zakázaná praktika spočívala v tom, že Meta Platfroms zhromažďovala a spracúvala údaje z iných služieb Meta Platfroms, ako aj z internetových stránok,  aplikácií tretích strán a to prostredníctvom integrovaných rozhraní, súborov cookies umiestnených v zariadeniach užívateľov a tieto údaje boli používané a prepájané so sociálnou sieťou Facebook.

Prejudiciálne otázky posudzoval Generálny Advokát Rantos,  ktorý  dňa 20.09.2022 dospel k nasledovným záverom, z ktorých vyberáme relevantné časti:

  • orgán pre ochranu hospodárskej súťaže môže v rámci svojich právomocí podľa pravidiel hospodárskej súťaže preskúmať ako incidenčnú otázku súlad vyšetrovaných postupov s pravidlami GDPR Nariadenia,
  • pričom zohľadní každé rozhodnutie alebo vyšetrovanie príslušného dozorného orgánu.

Článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR sa má vykladať v tom zmysle, že samotná skutočnosť, že podnik poskytujúci sociálnu sieť má dominantné postavenie na domácom trhu online sociálnych sietí pre súkromných používateľov, nemôže sama osebe spôsobiť neplatnosť súhlasu používateľa tejto siete so spracovaním jeho osobných údajov podľa článku 4 bodu 11 GDPR.

Táto okolnosť však zohráva úlohu pri posúdení slobody súhlasu v zmysle tohto ustanovenia, ktoré prináleží Prevádzkovateľovi, aby prípadne s prihliadnutím na existenciu zjavnej nerovnováhy moci medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom preukázal akúkoľvek požiadavku súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorá je iná ako tá, ktorá je striktne nevyhnutná na poskytovanie predmetných služieb, potreba, aby bol súhlas špecifický pre každý účel spracúvania, a potreba zabrániť tomu, aby odvolanie súhlasu škodilo používateľom, ktorí ho odvolajú.

gdpr-poradenstvo-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.