GDPR Nariadenie

13. 8. 2023

Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti ohľadom prenosov osobných údajov medzi EÚ a USA

Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti ohľadom prenosov osobných údajov medzi EÚ a USA

V zmysle publikovanej tlačovej správy zo dňa 10.06.2023, Európska komisia na základe posúdenia nového rámca, ktorým sa implementujú nové záruky ohľadom prístupu k prenášaným osobným údajom z EÚ do USA dospela k záveru, že USA zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

V porovnaní s predchádzajúcim režimom prenosov osobných údajov (tzv. privacy shield), nový rámec napr.:

  • upravuje nové záruky v oblasti prístupu k osobným údajov, ktoré budú musieť spoločnosti z USA splniť,
  • v prípade zistenia porušenia nového rámca môže príslušný súd nariadiť výmaz prenesených osobných údajov.

Predmetné rozhodnutie o primeranosti bolo vydané takmer po 3 rokoch od prijatia rozsudku Súdneho dvora C-311/18 vo veci Schrems II, ktorým okrem iného bola vyhlásená neplatnosť primeranosti ochrany poskytovanej privacy shield-om v rámci prenášaných osobných údajov medzi EÚ a USA.

Prenos osobných údajov – základné princípy nového rámca

  • na základe rozhodnutia o primeranosti bude zabezpečený voľný a bezpečný prenos osobných údajov medzi EÚ a spoločnosťami v USA,
  • budú prijaté pravidlá a záruky na obmedzenie prístupu k osobným údajom zo strany spravodajských služieb USA v súlade so zásadami nevyhnutnosti a primeranosti. Spravodajské služby USA sú povinné prijať postupy účinného dohľadu v súlade s novými štandardami ochrany osobných údajov a súkromia dotknutých osôb,
  • nový rámec zavádza dvoj-stupňovaný rámec ohľadom vyšetrovania sťažností dotknutých osôb z EÚ týkajúcich sa prístupu k ich osobným údajom zo strany spravodajských služieb USA vrátane možnosti ich súdneho prieskumu,
  • nový rámec určuje povinností pre spoločnosti z USA, vrátane požiadavky osvedčenia zo strany Ministerstva obchodu USA,
  • taktiež sa upravuje špecifický monitorovací a revízny mechanizmus dodržiavania podmienok.

Bližšie informácie ohľadom predmetného rozhodnutia o primeranosti sú dostupné tu. EDPB k danej téme prijal informačný dokument, ktorého cieľom je podať bližšie informácie k predmetnému rozhodnutiu o primeranosti.

V zmysle čl. 45 ods. 3 GDPR, Európska Komisia môže po posúdení primeranosti úrovne ochrany rozhodnúť prostredníctvom vykonávacieho aktu, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany.

Vo vykonávacom akte sa stanoví mechanizmus pravidelného preskúmania, ktoré sa uskutočňuje najmenej raz za štyri roky, v ktorom sa zohľadnia všetky významné zmeny v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Vo vykonávacom akte sa uvedie rozsah jeho územnej a sektorovej pôsobnosti a v príslušných prípadoch aj dozorný orgán alebo dozorné orgány uvedené v čl. 45 ods. 2 písm. b) GDPR. Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v čl. 93 ods. 2 GDPR.

Všeobecné informácie k prenosom osobných údajov je možné nájsť aj na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Potrebujete poradiť v oblasti prenosu osobných údajov? Neváhajte sa na nás obrátiť.

gdpr-poradenstvo-securion

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.