Cookies

11. 10. 2023

Čo sú cookies a prečo zasahujú do ochrany osobných údajov?

Čo sú cookies a prečo zasahujú do ochrany osobných údajov?

Vyskakujúce cookies banery žiadajúce o udelenie nášho súhlasu, odovzdávanie osobných údajov a odklikávanie súhlasov, cielenie reklamy a podrobné štatistiky o návštevníkoch webovej stránky. Za týmto všetkým sú súbory cookies.

Prečo a kedy sa súbory cookies považujú za osobné údaje, a tým zasahujú do ochrany osobných údajov? To si dnes priblížime v našom článku.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z písmen a číslic, ktoré webová stránka pri jej návšteve ukladá do koncového zariadenia (počítaču, mobilného telefónu) návštevníka webovej stránky či aplikácie. Tieto súbory plnia rôzne účely, na základe ktorých ich rozdeľujeme na funkčné (nevyhnutné), analytické alebo marketingové súbory.

Kedy sú súbory cookies osobnými údajmi a prečo je tomu tak?

Legálna definícia v zmysle Nariadenia GDPR definuje osobné údaje ako „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“1  V spojení s touto definíciou Nariadenie GDPR uvádza, že fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly, ako napríklad IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory, ako napríklad štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu. Tieto môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu.2

Pre lepšie pochopenie toho, ako môžu online identifikátory viesť k identifikácii fyzickej osoby možno toto poukázať na prípade Planet 49.3 Ten sa týkal cookie súborov, ktoré mohli byť ukladané do koncového zariadenia užívateľa zúčastňujúceho sa na výhernej hre organizovanej spoločnosťou Planet49. Tieto súbory obsahovali číslo, ktoré bolo pridelené údajom o registrácii toho-ktorého užívateľa, pričom ten musel uviesť svoje meno a adresu vo formulári účasti na tejto hre. Súd konštatoval, že práve „spojenie tohto čísla a týchto osobných údajov personalizuje osobné údaje uložené v cookies, keď sa používateľ pohybuje na internete, a okrem toho uvádza, že získavanie týchto údajov prostredníctvom cookie predstavuje spracúvanie osobných údajov. Spoločnosť Planet49 navyše potvrdila, že súhlas, ktorý mal užívateľ udeliť v druhom začiarkavacom políčku mal povoliť zber a následné spracúvanie osobných údajov, pričom nemalo ísť o anonymné informácie.

Druhy súborov cookies

  • Funkčné (nevyhnutné) súbory – tieto súbory slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality webových stránok. Preto ich možno spájať s označením funkčné alebo nevyhnutné súbory cookies, ktoré predstavujú súbory cookies prvej strany. Tieto súbory sa nazývajú súbormi cookies prvej strany z dôvodu, že ich do našich zariadení ukladá priamo webová stránka, ktorej ste návštevníkom. Už z názvu „funkčné“ súbory cookies, resp. nevyhnutné možno predpokladať na čo slúžia. Ak by prevádzkovateľ webovej stránky nevyužíval funkčné súbory, niektoré funkcie webovej stránky by nemuseli správne fungovať, resp. by sa nezobrazovali správne. Príklady, na čo slúžia funkčné súbory cookies sú: ukladanie produktov v nákupnom košíku pri prekliknutí na inú podstránku, zachovávanie zvoleného preferenčného jazyka, komunikácia prostredníctvom „live chatu“, vyrovnávanie záťaže webu, overenie bezpečnosti pri prístupe skutočného vlastníka do jeho účtu a pod.
  • Analytické súbory – analytické nástroje a služby poskytuje najčastejšie spoločnosť Google LLC, ktorá poskytuje napr. nástroj Google Analytics slúžiaci na analyzovanie výkonnosti webových stránok, sledovanie návštevnosti webu a sledovanie správania návštevníkov webu, pričom výsledky sú podrobné štatistike a analýze návštevnosti tej-ktorej webovej stránky, ako napr. koľko ľudí navštívilo alebo opustilo webovú stránku a po akej dobe, ktoré podstránky webu si návštevníci prezerajú, aký je zdroj dopytu a pod.
  • Marketingové súbory – marketingové nástroje slúžia na ukladanie marketingových súborov cookies, pričom tu je dominantná spoločnosť Meta Platforms Inc. Marketingové nástroje zase ukladajú cookie súbory, ktoré slúžia na zisťovanie preferencií a následne cielenie a personalizáciu reklám či už vo webových prehliadačoch alebo na sociálnych sieťach. Ide o tzv. retargeting, čo v praxi vyzerá tak, že ak udelíte súhlas s ukladaním marketingových cookies a na webovej stránke si prezeráte napr. určitý druh spotrebičov, v najbližšom období sa vám budú zobrazovať obdobné produkty naprieč celým online priestorom, či už na iných webových stránkach alebo aj na sociálnych sieťach.

Spoločným znakom analytických a marketingových súborov cookies je to, že tieto súbory sú ukladané a následne údaje z nich sú spracúvané poskytovateľmi analytických a marketingových služieb a nástrojov. Z toho dôvodu môžeme o analytických a marketingových súboroch hovoriť ako o súboroch cookies tretej strany.

Informačná povinnosť

Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný oboznámiť návštevníkov webovej stránky o tom, akým spôsobom a na aké účely spracúva ich osobné údaje prostredníctvom súborov cookies. Informačná povinnosť má v takomto prípade obsahovať nasledovné základné údaje o využívaní cookie súborov:

  1. druh súborov cookies (spravidla aj presný názov), ktoré webová stránka ukladá (v zásade nevyhnutné, analytické a marketingové),
  2. účel ich používania (s ohľadom na druh súborov cookies),
  3. dobu ich ukladania v koncovom zariadení návštevníka webovej stránky a
  4. subjekt, ktorý súbory cookies ukladá, keďže analytické a marketingové súbory cookies sú súbormi tretej strany, čo znamená, že sú poskytované tretími subjektmi, akými sú v spravidla spoločnosti Meta Platforms, Inc. a Google, LLC.

Aplikačná prax dozorných orgánov

V súčasnosti už aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb začína sankcionovať prevádzkovateľov za nezákonné spracúvanie osobných údajov prostredníctvom súborov cookies, avšak výška pokút ako aj ich množstvo je oproti zvyšným členským štátom skôr zanedbateľná.

O niečo aktívnejší je český dozorný orgán. Ako vyplýva zo správy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ten len v roku 2023 udelil prevádzkovateľom pokuty spolu zhruba vo výške 4,5 milióna českých korún. Pokuty boli udelené najmä za nedostatočné splnenie si podmienok kladených na súhlas dotknutej osoby, nemožnosť odvolať súhlas či nedostatočné plnenie si informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.4

V prípade, že potrebujete pomôcť s nastavením súborov cookies po právnej, ako aj technickej stránke, neváhajte a obráťte sa na nás.

securion - poradenstvo GDPR cookies

1 Čl. 4 ods. 1 Nariadenia GDPR.

2 Recitál č. 30 Nariadenia GDPR.

3 Rozsudok SDEÚ z 1. októbra 2019, vo veci C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Planet49 GmbH.

4 Tlačová správa Úřadu pro ochranu osobních údajů z 2. augusta 2023. Dostupné na: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=56939.

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Tagy článku -

cookies

Môže Vás zaujímať

Zostaňte v obraze

Legislatívne povinnosti nám dávajú príležitosť na to, aby sme veci robili lepšie.

questionnaire

Vyplňte GDPR dotázník a získajte 30 minútovú konzultáciu ZDARMA.

Zistite viac icon

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.