ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť securion. s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 51 146 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43629/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva svojej na webovej stránke www.securion.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

Na webovej stránke využívajú Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovatelia nevyužívali, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky Vašej aktivity na webovej stránke,
  • marketingové cookie súbory, ktoré slúžia na zobrazovanie online reklamy vo webových prehliadačov podľa zaznamenaný preferencií návštevníkov webovej stránky v online prostredí.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladajú Prevádzkovatelia do Vášho zariadenia iba vtedy, ak na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľom neudelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, budú Prevádzkovatelia ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť v nastaveniach súborov cookies v cookie lište v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.

Druh cookie súboru

 

Názov

 

Účel

 

Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá

 

 Doba expirácie vo Vašom zariadení
Funkčné (nevyhnutné)

 

_abck

 

Slúži na detekciu a obranu proti útokom replay-cookie. Táto cookie je nevyhnutná pre zabezpečenie a integritu

webovej stránky.

 

 

list-manage.com

 

1 rok
bm_sz Používa sa v kontexte s BotManageromwebovej stránky. BotManager detekuje, kategorizuje a zostavuje

správy o potencionálnych botoch, ktorí sa snažia získať neoprávnený prístup na webovú stránku.

 

list-manage.com

 

1 deň
cookielawinfo-checkbox-necessary Určuje, či návštevníkudelil súhlas s ukladaním súborov cookies. securion.sk

 

1 deň
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Určuje, či návštevníkudelil súhlas s ukladaním súborov cookies. securion.sk

 

1 deň
Analytické _ga

 

 

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

securion.sk

 

2 roky

 

 

_gat

 

Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie rýchlosti jednotlivých žiadostí

 

securion.sk

 

1 deň

 

_gid Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku

 

securion.sk

 

1 deň

 

_hjAbsoluteSessionInProgress Tento súbor cookie sa používa napočítanie toho, koľkokrát navštívili webovú stránku rôzni návštevníci, prostredníctvom prideľovania

identifikačného čísla návštevníkovi, abynávštevník nebol registrovaný dvakrát.

 

securion.sk

 

1 deň

 

_hjFirstSeen Tento súbor cookie sa používa na určenie, či návštevník navštívil webovú stránku už skôr, alebo či je novým návštevníkom webovej stránky.

 

securion.sk

 

1 deň

 

_hjid Táto cookie nastaví jedinečné ID používateľovej relácie. Toto umožňuje webovej stránke získaťúdaje o správaní návštevníkov na webovej stránke na štatistické účely. securion.sk

 

1 rok

 

_hjid Táto cookie nastaví jedinečné ID používateľovej relácie. Toto umožňuje webovej stránke získaťúdaje o správaní návštevníkov na webovej stránke na štatistické účely. securion.sk

 

Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

_hjIncludedInPageviewSample Táto cookie určuje, či má byť navigácia používateľa na webovej stránke zaregistrovaná na určitom štatistickom stupni.

 

securion.sk

 

1 deň

 

_hjTLDTest Táto cookie registruje štatistické údaje o správaní používateľov na webových stránkach. Používa sa na internú analýzu prevádzkovateľa webovej stránky.

 

securion.sk

 

Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)
Marketingové _fbp Táto cookie je používaná Facebookom na dodanie série reklamných produktov, ako napríklad biddovanie reklám v reálnom čase od tretích strán –

inzerentov.

 

securion.sk 3 mesiace
_mcid Tento cookie súbor cookie registruje údaje o návštevníkovi webovej stránky. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu relevantnosti online reklamy.

 

mc.us20.list-manage.com 1 deň
fr Táto cookie je používaná Facebookom na dodanie série reklamných produktov, ako napríklad biddovanie reklám v reálnom čase od tretích strán –

inzerentov.

 

facebook.com 3 mesiace
IDE Túto cookie používa Google v službe  DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webových stránok po ich  prezeraní alebo klikaní na niektorú z reklám inzerenta na účely merania účinnosti reklamy a na predstavenie cielených reklám používateľovi v prehliadači.

 

doubleclick.net 1 rok
pagead/1p-user-list/# Táto cookie sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach, a zisťuje, ako sa používateľ pohybuje medzi stránkami. Používa sa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje platby poplatkov za sprostredkovanie medzi webovými stránkami.

 

google.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
test_cookie Táto cookie slúži na kontrolu, či prehliadač používateľa povoľuje ukladanie súborov cookies.

 

doubleclick.net 1 deň
tr Táto cookie je používaná Facebookom na dodanie série reklamných produktov, ako napríklad biddovanie reklám v reálnom čase od tretích strán –

inzerentov.

 

facebook.com 1 deň
VISITOR_INFO1_LIVE Pokúša sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube.

 

youtube.com 179 dní
YSC Táto cookies zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje generovať štatistiku videí, ktoré používateľ na YouTube už videl.

 

youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-cast-installed Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa.

 

youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-connected-devices Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa.

 

youtube.com Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

yt-remote-device-id Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa.

 

youtube.com Permanentná (do manuálneho vymazania)

 

yt-remote-fast-check-period Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa.

 

youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-session-app Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa.

 

youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-session-name Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa.

 

youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)

 

Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sú prostredníctvom súborov cookies spracúvané Vaše osobné údaje, nájdete v pätičke webovej stránky v podstránke „Ochrana osobných údajov“.

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 15.12.2020. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách vopred oboznámi.

Potrebujete pomôcť?

Ak potrebujete pomôcť s riešením osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.