služba

Informačná bezpečnosť

Nepodceňujte zabezpečenie vašich serverov a firemných zariadení. Udržateľnosť systémov, obnoviteľnosť dát pri bezpečnostnom incidente a bezpečnostné opatrenia sú imanentnou súčasťou ochrany nielen osobných údajov.

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Viac informácií

O službe

Zavedenie vhodných bezpečnostných opatrení vychádza z identifikácie rizík, ktoré hrozia vašej spoločnosti v závislosti od postupov a IT procesov, ktoré pri vašej činnosti využívate.

Zavedenie vhodných bezpečnostných opatrení vychádza z identifikácie rizík, ktoré hrozia vašej spoločnosti v závislosti od postupov a IT procesov, ktoré pri vašej činnosti využívate.

Bezpečnostné postupy, ktoré zavádzame vždy vychádzajú z platnej legislatívy a platných bezpečnostných štandardov.

Bezpečnostné postupy, ktoré zavádzame vždy vychádzajú z platnej legislatívy a platných bezpečnostných štandardov.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré zavedieme vo vašej spoločnosti pozostávajú tak z preventívnych opatrení na predchádzanie hrozbám, ako aj z postupov v prípade výskytu hrozby.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré zavedieme vo vašej spoločnosti pozostávajú tak z preventívnych opatrení na predchádzanie hrozbám, ako aj z postupov v prípade výskytu hrozby.

V rámci bezpečnosti sa venujeme aj ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

REFERENCIE OD NAŠICH KLIENTOV

Všetky projekty

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

POTREBUJETE PORADIŤ?

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.