služba

Bezpečnostné opatrenia GDPR

Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov na organizačnej a technickej úrovni je základnou požiadavkou GDPR a Zákona. Zabezpečenie bezpečia dát a osobných údajov na personálnej úrovni a IT bezpečnosť, ktorá zabezpečuje odolnosť a udržateľnosť systémov sú dôležité pre každú firmu alebo iný orgán.

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Viac informácií

Bezpečnostné opatrenia GDPR - Cieľom bezpečnostných opatrení je ochrana osobných údajov pred bezpečnostným incidentom alebo porušením ochrany osobných údajov. Každé porušenie alebo narušenie, ktoré môže viesť k narušeniu práv a slobôd dotknutej osoby môže znamenať vznik ďalších povinností alebo riziko pokuty.

Ako nastaviť GDPR bezpečnostné opatrenia? Kedy sú bezpečnostné opatrenia primerané? Potrebujete anonymizáciu alebo šifrovanie?

Bezpečnostné opatrenia a ich rozsah sa odvíjajú od rozsahu a obsahu osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre konkrétny účel. Vyhodnocujú sa možné riziká. Individuálny prístup je potrebné aplikovať pri osobitných kategóriách osobných údajov.

 

Riziká pre porušenie alebo incident sú rôzne. Či vás zradí pracovník, systém alebo aplikácia, živelná pohroma, ste zodpovedný za toto porušenie.

Riziká pre porušenie alebo incident sú rôzne. Či vás zradí pracovník, systém alebo aplikácia, živelná pohroma, ste zodpovedný za toto porušenie.

Opatrenia "by design" alebo "by default"? Šifrovanie? Vyhodnocujeme všetky povinnosti, ktoré máte v súvislosti s nastavením bezpečnosti.

Opatrenia "by design" alebo "by default"? Šifrovanie? Vyhodnocujeme všetky povinnosti, ktoré máte v súvislosti s nastavením bezpečnosti.

Popísať bezpečnosť v bezpečnostnej dokumentácii nestačí. Je potrebné tieto požiadavky zohľadniť v živote spoločnosti. Ako ste sa vysporiadali s implementáciou?

Popísať bezpečnosť v bezpečnostnej dokumentácii nestačí. Je potrebné tieto požiadavky zohľadniť v živote spoločnosti. Ako ste sa vysporiadali s implementáciou?

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

    potrebujete poradiť s inými službami?

    V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
    ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.