Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov na organizačnej a technickej úrovni je základnou požiadavkou GDPR a Zákona. Zabezpečenie bezpečia dát a  osobných údajov na personálnej úrovni a IT bezpečnosť, ktorá zabezpečuje odolnosť a udržateľnosť systémov sú dôležité pre každú firmu alebo iný orgán.

Potrebujete poradiť?

Vyhodnotenie rizík

Riziká pre porušenie alebo incident sú rôzne. Či vás zradí pracovník, systém alebo aplikácia, živelná pohroma, ste zodpovedný za toto porušenie.

Prijatie primeraných opatrení

Opatrenia "by design" alebo "by default"? Šifrovanie? Vyhodnocujeme všetky povinnosti, ktoré máte v súvislosti s nastavením bezpečnosti.

Zavedenie do praxe

Popísať bezpečnosť v bezpečnostnej dokumentácii nestačí. Je potrebné tieto požiadavky zohľadniť v živote spoločnosti. Ako ste sa vysporiadali s implementáciou?

Cieľom bezpečnostných opatrení je ochrana osobných údajov pred bezpečnostným incidentom alebo porušením ochrany osobných údajov. Každé porušenie alebo narušenie, ktoré môže viesť k narušeniu práv a slobôd dotknutej osoby môže znamenať vznik ďalších povinností alebo riziko pokuty.

Ako nastaviť bezpečnostné opatrenia? Kedy sú bezpečnostné opatrenia primerané? Potrebujete anonymizáciu alebo šifrovanie?

Bezpečnostné opatrenia a ich rozsah sa odvíjajú od rozsahu a obsahu osobných údajov, ktoré sú spracúvané pre konkrétny účel. Vyhodnocujú sa možné riziká. Individuálny prístup je potrebné aplikovať pri osobitných kategóriách osobných údajov.

 

Kontaktný formulár

Spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac info tu.

REFERENCIE

VEGUM

Ako zodpovedná osoba alebo aj „Data Protection Officer“ máme veľa úloh a povinností. Klientom poskytujeme úplný servis v oblasti ochrany osobných údajov – dokážeme zabezpečiť lepší prehľad vo firemných procesoch a maximalizovať tak efektivitu našich služieb.

REFERENCIE

Považský cukor

Spoločnosť sprevádzame celým procesom zabezpečenia ochrany osobných údajov. Cez audit a vypracovanie potrebnej dokumentácie, až po sledovanie vývoja legislatívy a nevyhnutnej aktualizácie. V každej fáze nášho procesu riešime detailne spracovateľské operácie a vnútorné predpisy firiem, aby sme nadviazali ochranou osobných údajov na zaužívané postupy v spoločnosti a uľahčili implementáciu GDPR.

REFERENCIE

carcoustics

Všetko ohľadom „data protection“ na jednom mieste. Aj tak by sa dal charakterizovať jeden z benefitov našej spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou carcoustics. Zabezpečujeme kompletný servis poradenstva ku GDPR a riešime všetky situácie týkajúce sa osobných údajov.

REFERENCIE

CASMAR

Realitné kancelárie spracúvajú osobné údaje denne. Pre známu trnavskú realitnú kanceláriu bola vypracovaná dokumentácia k plneniu povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane osobných údajov „na mieru”.

REFERENCIE

FlipWork

Pre sociálnu sieť sme FlipWork sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov, vrátane návrhu bezpečnostných opatrení pri administrácii sociálnej siete a riešenia ochrany súkromia v profiloch užívateľov.

REFERENCIE

Trenčiansky samosprávny kraj

V samosprávnom kraji sme zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov. TSK poskytujeme servis v rámci povinností zodpovednej osoby, ale aj konzultujeme zapracovanie osobných údajov napríklad do všeobecne záväzných nariadení, do dokumentov, ktoré VÚC používa. Zároveň školíme zamestnancov a dodržiavame tak odbornú pripravenosť oprávnených osôb.

REFERENCIE

Glycospot

Kompletná realizácia “Privacy Policy” pre eshop Dánskej spoločnosti. Pre klienta sme riešili aj “cookies”. Pri tom sme analyzovali Dánsku legislatívu, keďže právna úprava “cookies” a legislatíva (ePrivacy) nie je jednotná v rámci členských krajín EÚ.

REFERENCIE

FM LOGISTIC

U FM Slovenská, s.r.o., člena skupiny FM LOGISTIC, sme začali zo “zelenej lúky” – od vypracovania dokumentácie až po zapracovanie dokumentácie do života spoločnosti. Implementačná fáza je pri každej spoločnosti veľmi dôležitá a pri veľkých firmách aj obtiažna. To sa nám v tomto prípade podarilo a pokračujeme u klienta ako dohľad v postavení zodpovednej osoby.

REFERENCIE

inat

Pre firmu zo Záhoria, poskytujúcu komplexné služby v priemyselnej automatizácii sme vypracovali kompletnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

REFERENCIE

SCHENKER

Dohliadame na osobné údaje dcérskej spoločnosti pôsobiacej na na našom území ako zodpovedná osoba, ktorá poskytuje logistické služby. Poskytujeme potrebné poradenstvo, monitorujeme ochranu osobných údajov v spoločnosti a realizujeme vyžadované zmeny.

VEGUM
Považský cukor
carcoustics
CASMAR
FlipWork
Trenčiansky samosprávny kraj
Glycospot
FM LOGISTIC
inat
SCHENKER

Odoberajte náš newsletter

Odporúčané články