služba

GDPR analýza potrieb a audit

Audit a analýza potrieb v spoločnosti je prvým krokom k nastaveniu ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Viete, aké osobné údaje spracúvate a kto je dotknutou osobou? Viete komu údaje poskytujete? Sú vaše bezpečnostné opatrenia postačujúce?

advantage-icon

GDPR pod kontrolou

advantage-icon

Pravidelná podpora a aktualizácia

advantage-icon

Úspora času a vzdelanie pracovníkov

advantage-icon

Automatizácia a organizácia procesov

Získajte konkurenčnú výhodu vďaka aktívnemu prístupu k ochrane osobných údajov.

Viac informácií

Jednou z najdôležitejších častí pri vypracovaní dokumentácie pre ochranu osobných údajov je komplexné zistenie stavu vo vašej firme alebo obci. Na začiatku - pred vypracovaním dokumentácie je potrebné vykonať GDPR audit alebo audit k ochrane osobných údajov.

To zahŕňa identifikáciu spracovateľských operácií (mapping), identifikáciu tokov osobných údajov, vzťahov s dodávateľmi, informovanie dotknutých osôb, ako aj analýzu ďalších potrebných informácií. Každá spoločnosť - väčšia či menšia, každý živnostník alebo orgán verejnej správy, ktoré spracúvajú osobné údaje majú iné postupy, bezpečnostné opatrenia, zvyky pri spracúvaní osobných údajov.

GDPR audit a analýzy by sa mali vo väčších firmách, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu, vykonávať pravidelne, keďže ochrana osobných údajov sa môže v dôsledku zmien v týchto spoločnostiach meniť často.

Posudzujeme aj spracovateľské operácie v online prostredí, plnenie informačnej povinnosti, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky.

Vstupný audit vykonávame pri začatí spolupráce. Identifikujeme spracovateľské operácie, procesy v jednotlivých oddeleniach (HR, IT a pod.). Identifikujeme vaše potreby.

Vstupný audit vykonávame pri začatí spolupráce. Identifikujeme spracovateľské operácie, procesy v jednotlivých oddeleniach (HR, IT a pod.). Identifikujeme vaše potreby.

Pri spolupráci je potrebné dbať na aktualizáciu. Priebežný audit a monitoring ochrany osobných údajov zahŕňa identifikovanie potrieb a odporúčania pre aktualizáciu dokumentácie.

Pri spolupráci je potrebné dbať na aktualizáciu. Priebežný audit a monitoring ochrany osobných údajov zahŕňa identifikovanie potrieb a odporúčania pre aktualizáciu dokumentácie.

Pri jednotlivých spracovateľských operáciách a vzťahoch je často potrebné riešiť právny základ, vyhodnocovať potrebu spracúvania, riziká. Vieme vám s tým pomôcť.

Pri jednotlivých spracovateľských operáciách a vzťahoch je často potrebné riešiť právny základ, vyhodnocovať potrebu spracúvania, riziká. Vieme vám s tým pomôcť.

referencie od našich klientov

Spokojní klienti v oblasti ochrany osobných údajov

Všetky projekty

potrebujete poradiť?

Pomáhame firmám plniť legislatívne povinnosti .

Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme e-mailom, telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.

    potrebujete poradiť s inými službami?

    V rámci bezpečnosti sa venujeme aj
    ďaľším oblastiam. Poradíme Vám.