Školenie s vypracovaním GDPR dokumentácie

Trvanie: 8 hodín

Školenie s vypracovaním GDPR dokumentácie

Školenie s vypracovaním GDPR dokumentácie pre ochranu osobných údajov pomôže zorientovať sa s Nariadením GDPR aj s mappingom a vypracovaním viacerých GDPR dokumentov.

Školenie prinesie teoretický základ GDPR Naridaenia a pri jednotlivých témach a teoretickom výklade prepojí s praktickým vypracovaním dokumentov. Školenie je rozdelené do blokov, ktoré vysvetľujú teoretickú časť po ktorej nasleduje praktický blok a diskusia s úpravou dokumentov pre potreby vašej spoločnosti.

Školenie – GDPR dokumentácia a povinnosti (obsah)

V rámci školenia je vysvetlené, aké povinnosti má spoločnosť v jednotlivých situáciách, napríklad ak:

 • má zamestnancov a/alebo klientov v postavení dotknutých osôb
 • má interné systémy, ktoré zbierajú a spracúvajú osobné údaje
 • má kamerový systém
 • má dodávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene alebo ak je dodávateľom, ktorí spracúva osobné údaje v obchodnom vzťahu
 • má webovú stránku alebo e-shop, softvér, prípadne iné online riešenie
 • robí marketingové aktivity a zbiera cookies
 • má vlastný server alebo hosting
 • má iné aktivity, ktoré je potrebné zohľadniť v rámci ochrany osobných údajov.

Školenie po vysvetlení každej teoretickej časti obsahuje praktickú časť, v ktorej si robí účastník interaktívnou formou mapping povinností a ten zohľadňuje do poskytnutých vzorov. Na školení je priestor k riešeniu osobitostí v spoločnostiach účastníkov.

Na školení je poskytnutá vzorová GDPR dokumentácia, ktorú je možno dopĺňať v listinnej forme alebo editovať elektronicky, počas školenia. Účastník tak dostane podstatné časti GDPR dokumentácie, ktoré počas školenia môže spracovať. Účastník na konci školenia obdrží aj GDPR checklist, ktorý sumarizuje povinnosti.

Otázky a diskusia prebiehajú aj počas školenia – medzi jednotlivými tématickými blokmi – k teoretickej aj praktickej časti.

Školenie je určené pre osoby, ktoré vo firme pracujú s osobnými údajmi dotknutých osôb – HR pracovníkov, mzdárov, účtovníkov, osoby zodpovedajúce za GDPR agendu, bezpečnosť a pod.

Účastník má po školení prehľad o GDPR, povinnostiach z neho vyplývajúcich a o tom, ako narábať s osobnými údajmi.

Máte záujem o školenie? Kontaktujte nás v kontaktnom formulári.

Čas školenia: 8 hodín

Počet účastníkov: max. 5

Cena školenia: 1000,- Eur bez DPH

Voľné termíny: 7.4.2022, 9.5.2022, 9.6.2022

Forma školenia: prezenčne, na adrese Hurbanova 40A, 905 01 Senica alebo v mieste vašej spoločnosti

Počas školenia je zabezpečené:

 • občerstvenie – raňajky, káva
 • študijné materiály, prezentácia, vzory dokumentov

 

Kontakt

Máte záujem o školenie?

Informujte sa o dostupnosti školení a voľných termínov

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.