Školenia oprávnených osôb – GDPR

Trvanie: 4 hodiny

Školenia oprávnených osôb – GDPR

Školenia oprávnených osôb v rámci ochrany osobných údajov reflektuje na povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov vyplývajúce z Nariadenia GDPR.

Školenie pre oprávnené osoby vám prinesie teoretický základ o GDPR Nariadení a zákone o ochrane osobných údajov, informácie o pôsobnosti a aplikabilite. Teoretická časť je naviazaná aj na vysvetlenie zásad a princípov GDPR, ako aj ďalšie časti GDPR Nariadenia. Je naviazané na povinnosti, ktoré sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinný plniť vo vzťahu k GDPR Nariadeniu, ale aj vo vzťahu k iným právnym predpisom.

Školenie pre oprávnené osoby – obsah

V rámci školenia je vysvetlené, ako plniť povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám, či už zamestnancom alebo osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ spracúva. Školenie po vysvetlení teoretickej časti a informácií, ktoré je potrebné vedieť, reflektuje priamo na povinnosti oprávnených osôb, s ktorými sa v praxi stretávajú:

  • spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – od získania až po výmaz osobných údajov
  • interné predpisy u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a ich aplikácia – čo majú obsahovať a na aké povinnosti majú reflektovať
  • informačná povinnosť a jej plnenie voči dotknutým osobám
  • bezpečnostné opatrenia – by design a by default a ich aplikácia v praxi
  • riziká pri spracúvaní osobných údajov, porušenie ochrany osobných údajov a oznamovacie povinnosti

Otázky a diskusia prebiehajú aj počas školenia – medzi jednotlivými tematickými blokmi.

Školenie je určené pre osoby, ktoré vo firme pracujú s osobnými údajmi dotknutých osôb – HR pracovníkov, mzdárov, účtovníkov, zodpovedné osoby v spoločnostiach.

Účastník má po školení prehľad o GDPR, povinnostiach z neho vyplývajúcich a o tom, ako narábať s osobnými údajmi.

Máte otázky k školeniu? Vyplňte kontaktný formulár nižšie.

Čas školenia: 4 hodiny

Počet účastníkov: max. 15

Cena školenia: 90€/účastník

Voľné termíny: Dohodou

Forma školenia: prezenčne, na adrese Hurbanova 40A, 905 01 Senica

Počas školenia je zabezpečené:

  • občerstvenie – raňajky, káva
  • študijné materiály, prezentácia, vzory dokumentov

Kontakt

Máte záujem o školenie?

Informujte sa o dostupnosti školení a voľných termínov

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu. Viac sa dočítate v sekcii Privacy Policy.